Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

Period: since 1995


The series is composed of a selection of monographic and scientific papers presenting the results of investigations from the fields of archaeology, epigraphy and ancient history. The goal is, for the most part, to present each individual archaeological site or archaeological themes from the teritory of SE Alps and western Balkans.


titles

Publication
Most na Soči
Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43

Year: 2020
Author: Miha Milnar

Regular price
73.00 €
Online price
65.70 €

Publication
Arheološka najdišča Ptuja
Panorama
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41

Year: 2020
Authors: Jana Horvat, Branko Mušič, Anja Ragolič, Andreja Dolenc Vičič

Regular price
33.00 €
Online price
29.70 €

Publication
Železnodobno naselje Most na Soči
Razprave
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34

Year: 2018
Edited by: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala

Regular price
73.00 €
Online price
65.70 €

Publication
Železnodobno naselje Most na Soči
Gradbeni izvidi in najdbe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33

Year: 2016
Authors: Janez Dular, Drago Svoljšak

Regular price
73.00 €
Online price
65.70 €

Publication
Stična
Železnodobna naselbinska keramika
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32

Year: 2016
Author: Lucija Grahek

Regular price
61.00 €
Online price
54.90 €

Publication
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29

Year: 2014
Author: Ivan Turk

Regular price
62.00 €
Online price
55.80 €

Publication
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Year: 2013
Author: Andrej Pleterski

Regular price
35.00 €
Online price
31.50 €

Publication
Magdalenska gora
Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26

Year: 2012
Author: Sneža Tecco Hvala

Regular price
57.00 €
Online price
51.30 €

Publication
Dolgoročne spremembe okolja 1
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25

Year: 2012
Edited by: Maja Andrič

Regular price
30.00 €
Online price
27.00 €

Publication
Spaha
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22

Year: 2011
Edited by: Anton Velušček


Publication
Drobci ledenodobnega okolja
Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21

Year: 2011
Edited by: Borut Toškan


Publication
Arheološka najdišča Ptuja
Rabelčja vas
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20

Year: 2010
Authors: Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič


Publication
Ormož
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18

Year: 2010
Authors: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov


Publication
Okra
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17

Year: 2009
Authors: Alma Bavdek, Jana Horvat


Publication
Mali grad
Visokosrednjeveški grad v Kamniku
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Year: 2009
Author: Benjamin Štular


Publication
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (1. del: Geologija in paleontologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13

Year: 2007
Edited by: Ivan Turk


Publication
Zalog pri Verdu
Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11

Year: 2006
Edited by: Andrej Gaspari


Publication
Resnikov prekop
Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10

Year: 2006
Edited by: Anton Velušček


Publication
Hočevarica
Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Year: 2004
Edited by: Anton Velušček


Publication
Tinje nad Loko pri Žusmu
Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Year: 2000
Author: Slavko Ciglenečki


Publication
Sermin
Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3

Year: 1997
Author: Jana Horvat


Publication
Kučar
Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1

Year: 1995
Authors: Slavko Ciglenečki, Janez Dular, Anja Dular


Grobišče Župna cerkev v Kranju ( 2016– )
ISSN (printed edition): 2536-1880

Studia Alpium et Adriae ( 2016– )
ISSN (printed edition): 2464-0131

Keywords
4-6th century
algae
animal remains (archaelogy)
anthropology
antique glass
Antiquity
archaelogy
archaeological excavations
archaeological finds
archaeological research
archaeological sites
archaeologists
arheozoology
Austria
bibliography
biodiversity
Bled
Bled Island
bone flutes
Brezovica pri Predgradu
Bronze Age
building analysis
Carinthia (Austria)
castles
catalogs
cave archaelogy
cave bear
cave sediments
cemeteries
churches
collective volume
colonization
Copper Age
Croatia
crockery
Cvinger
dating techniques
dendrochronology
Divje babe
Divje babe I
Dolenjska
Dolnji Lakoš
Dular, Janez
Early Christianity
Early Iron Age
Early Middle Ages
Early Stone Age
earthen
Eastern Alps
economy
Eneolithic
fortified settlements
fossils
Friuli-Venezia Giulia
funeral rituals
geology
geomorphology
geophysical research
glass
glassworking
graves
Gulf of Trieste
Hallstatt Age
High Middle Ages
history
Illyricum
Iron Age
Ivan
jubilee collective volume
Kamnik
karst (geology)
karst caves
Kobarid
Korinjski hrib
Kranj
Kučar (hill)
land use
Late Antiquity
Late Bronze Age
Late Stone Age
Ljubljana (vicinity)
Ljubljansko barje
log cabins
Lombards
Magdalenska gora
Mali grad
material culture
medieval archaeological remains
Mesolithic
Middle Ages
Middle Stone Age
military fortifications
military history
Molnik
morphometry
Most na Soči
Mousterian
mythical landscape
Neolithic
New Age
Noricum
northeastern Slovenia
Northern Adriatic
Notranjska
palafittes
paleobotany
paleoclimatology
paleoecology
Paleolithic
paleontology
paleozoology
palynology
Pannonia
Panorama
phytocenology
Pleistocene
Podzemelj
pottery
prehistoric archaeological remains
Prehistory
Ptuj
Razdrto
Roman antiquities
Roman army
Roman empire
Roman glass
Roman period
Romans
Sermin
settlements
sinkholes
Slavs
Slovenia
social structure
society
Spaha (archaeological site)
Stone Age
stone monuments
stratigraphy
studies
taphonomy
Tinje (Loka pri Žusmu)
Tonovcov grad
White Carniola
wooden houses
Zalog pri Verdu
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR