Opera Instituti Archaeologici Sloveniae.

Publishing House: Založba ZRC
Year: 1995


The series is composed of a selection of monographic and scientific papers presenting the results of investigations from the fields of archaeology, epigraphy and ancient history. The goal is, for the most part, to present each individual archaeological site or archaeological themes from the teritory of SE Alps and western Balkans.


titles

Publications
Most na Soči
Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43

Year: 2020
Author: Miha Milnar

73.00 €

Publications
Arheološka najdišča Ptuja
Panorama
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41

Year: 2020
Authors: Jana Horvat, Branko Mušič, Anja Ragolič, Andreja Dolenc Vičič

33.00 €

Publications
Stična
Železnodobna naselbinska keramika
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32

Year: 2016
Author: Lucija Grahek

61.00 €

Publications
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (2. del: Arheologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29

Year: 2014
Author: Ivan Turk

62.00 €

Publications
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Year: 2013
Author: Andrej Pleterski

35.00 €

Publications
Magdalenska gora
Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26

Year: 2012
Author: Sneža Tecco Hvala

57.00 €

Publications
Spaha
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22

Year: 2011
Edited by: Anton Velušček


Publications
Drobci ledenodobnega okolja
Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21

Year: 2011
Edited by: Borut Toškan


Publications
Arheološka najdišča Ptuja
Rabelčja vas
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20

Year: 2010
Authors: Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič


Publications
Ormož
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18

Year: 2010
Authors: Janez Dular, Marjana Tomanič-Jevremov


Publications
Okra
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17

Year: 2009
Authors: Alma Bavdek, Jana Horvat


Publications
Mali grad
Visokosrednjeveški grad v Kamniku
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Year: 2009
Author: Benjamin Štular


Publications
Divje babe I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (1. del: Geologija in paleontologija)
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13

Year: 2007
Edited by: Ivan Turk


Publications
Zalog pri Verdu
Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11

Year: 2006
Edited by: Andrej Gaspari


Publications
Resnikov prekop
Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10

Year: 2006
Edited by: Anton Velušček


Publications
Viktorjev spodmol in Mala Triglavca
Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 9

Year: 2004
Edited by: Ivan Turk


Publications
Hočevarica
Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Year: 2004
Edited by: Anton Velušček


Publications
Tinje nad Loko pri Žusmu
Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Year: 2000
Author: Slavko Ciglenečki


Grobišče Župna cerkev v Kranju ( 2016– )
ISSN:2536-1880
ISSNe:
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae Studia Alpium et Adriae ( 2016– )
ISSN:2464-0131
ISSNe:
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR