Title:
Zalog pri Verdu. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Zalog near Verd. Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Organizirane podvodne raziskave barjanskega dela reke Ljubljanice s pritoki so pokazale, da gre za nesporno enega najzanimivejših arheoloških kompleksov pri nas. Najdbe iz rečnih strug in bregov pričajo o bližnjih naselbinah, grobiščih, utrdbah, nadzornih točkah ali kultnih mestih ter skupaj s plovili in drugimi sledovi izrabe vodnega prostora dopolnjujejo poznavanje fenomena Ljubljanskega barja kot kulturne krajine in njegove dinamike, ki se je od starejših obdobij prazgodovine naprej tesno prepletala z naravnimi spremembami okolja.

The Ljubljanica River with its tributaries has witnessed no less than a quarter of a century of organised underwater research. The latter has shown that the archaeological complex there unquestionably ranks among the most interesting ones in Slovenia with the finds from the beds and banks of the waterways speaking of nearby settlements, cemeteries, forts, control points or places of cult.

These, together with various types of river vessels and other traces of water exploitation, improve in many ways the knowledge of the phenomenon that is the Ljubljansko barje as a cultural landscape as well as its specific dynamics closely related to the natural changes in the environment from the early periods of the prehistory onwards.

More >>

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-57-4

Specifications

hardback • 21 × 29,5 cm • 233 pages • 37 colour drawings, photos, tables, graphs and maps, 99 b-w drawings, photos, tables, graphs and maps

Price

not for sale

E-publications

ISBN 978-961-254-517-8
(38 MB)