Naslov:
Zalog pri Verdu. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja
Zalog near Verd. Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Organizirane podvodne raziskave barjanskega dela reke Ljubljanice s pritoki so pokazale, da gre za nesporno enega najzanimivejših arheoloških kompleksov pri nas. Najdbe iz rečnih strug in bregov pričajo o bližnjih naselbinah, grobiščih, utrdbah, nadzornih točkah ali kultnih mestih ter skupaj s plovili in drugimi sledovi izrabe vodnega prostora dopolnjujejo poznavanje fenomena Ljubljanskega barja kot kulturne krajine in njegove dinamike, ki se je od starejših obdobij prazgodovine naprej tesno prepletala z naravnimi spremembami okolja.

Knjiga prinaša celovito objavo raziskav bogatega najdišča Zalog pri Verdu, ki je bilo odkrito julija 2004 v strugi Ljubije (prvega desnega pritoka Ljubljanice). Gre za prvo kamenodobno najdišče pri nas, ki je bilo raziskano z metodami podvodne arheologije. Radiokarbonska analiza vzorcev kosti in lesenih struktur je pokazala, da gre za ostanke lovsko-nabiralniške skupnosti iz obdobja zgodnjega holocena (sredina 8. tisočletja pr. n. št.), kar najdišče v Zalogu uvršča med najstarejše zanesljivo datirane sledove človekove prisotnosti na Ljubljanskem barju. Najdišče označujejo številna orodja iz kamna, kosti in rogovine ter pojav izolirane ženske lobanje.

Več >>

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-57-4

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 233 strani • 37 barvnih in 99 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov

E-objave

ISBN 978-961-254-517-8
(38 MB)