Zgodovina inštituta | Bibliografija inštituta | Spletne publikacije | Povezave | Strani za študente

Zaradi izrednega dogodka je knjižnica Inštituta za arheologijo do nadaljnjega ZAPRTA.

Trenutni način delovanja knjižnice Inštituta za arheologijo

S torkom 2.6.2020 je možna izposoja knjig (največ 3 enote) pod naslednjimi pogoji:
1. Naročilo gradiva na maja.jevnikar@zrc-sazu.si
2. Odgovor, da je gradivo pripravljeno
3. Prevzem gradiva v knjigarni Azil, Novi trg 2 (zraven kavarne LP) vsak dan med 11 in 16 uro.

Vračilo knjig v knjižnico

Knjige sprejemajo v knjigarni Azil, Novi trg 2 (zraven kavarne LP) med 11 in 16 uro.

***

Preselili smo se na Novi trg 5/IV.

Dostop do 4. nadstropja je po stopnicah ali z dvigalom do 3. nadstropja in nato po stopnicah naprej, ker je dvigalo za 4. nadstropje zaklenjeno.

Palinološka pisarna in palinološki laboratorij sta še vedno na Gosposki 13.

***

Naravoslovne raziskave v arheologiji >>

***

Zgodovina inštituta

Inštitut za arheologijo je bil ustanovljen leta 1972.

Predhodnici sta bili Arheološka komisija (1947-1948) in sekcija za arheologijo Zgodovinskega inštituta SAZU (1948-1972). Že od začetka je bil program dela usmerjen v temeljne raziskave, zlasti arheološko topografijo Slovenije, evidenco arheološkega gradiva, proučevanje antičnih napisov, raziskovanje poselitve in arheološko bibliografijo. Zgodaj so bila organizirana tudi obsežna terenska raziskovanja na ozemlju Slovenije. Sodelavci inštituta so ves čas pripravljali tudi sintetična dela, katerih rezultat je temeljni register arheološke dediščine Arheološka najdišča Slovenije (1975), in več kot petdeset monografskih del. Inštitut ima obsežno knjižnico in izdaja osrednjo slovensko arheološko revijo Arheološki vestnik ter zbirko Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, od leta 2011 pa izhaja zključno spletna zbirka E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae.

Ustanovna listina

Na vrh