Skip to main content

Grošljev simpozij

24. oktobra 2009 so DAHŠ, Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in SAZU obeležili 30-letnico smrti akademika in dolgoletnega profesorja Filozofske fakultete dr. Milana Grošlja (1902–1979) z odkritjem spominske plošče na njegovi rojstni hiši v Kamniku, zdaj Hotelu Malograjski dvor. Sledil je celodnevni interdisciplinarni znanstveni simpozij Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva. Zaradi velikega zanimanja je DAHŠ sklenilo uvesti vsakoletno tradicijo »Grošljevega simpozija«, recenziran izbor predstavljenih referatov pa naknadno objaviti v posebni tematski številki revije za klasično filologijo Keria.

V naslednjih letih so se zvrstili simpoziji:
2 − Politika, zgodovina, gledališče: od Ajshilovih Peržanov do Seneki pripisane Oktavije (2010)
3 − Antični miti v besedi, podobi in zvoku (2011
4 − Svet živali v življenju antičnega človeka (2012)
5 − Per aspera ad astra: zvezdoslovje v antiki (2013)
6 − In corpore sano: skrb za telo v antiki (2014)
7 − "Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen" (2016)
8 − Knjižnice in knjige od antike do danes (2017)
9 − Korupcija v starem in srednjem veku (2018)
10 − Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku (2019)
11 − Meseci in letni časi od antike do renesanse (2020)
12 − Ljubezen v antiki (2021)
13 − Vraževerje in čarovništvo v antiki (2022)