Osnovni podatki
3. marec 2020 ob 16:30 do 5. marec 2020 ob 19:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Opis

Meseci in letni časi od antike do renesanse

Program srečanja (pdf) | Povzetki (pdf)

Enajsti Grošljev simpozij bo v letu 2020 potekal od torka, 3. marca, do četrtka, 5. marca, v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom »Meseci in letni časi od antike do renesanse« bo posvečeno načinom, na katere so ljudje v starem, srednjem in deloma še v novem veku doživljali, sistematizirali in umetniško obravnavali mesece in letne čase. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, kjer se pojavljata naslovna motiva: klasični filologi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, epigrafiki, arheologi, sociologi, antropologi, komparativisti, muzikologi in drugi.


Štirje letni časi na Priscijanovi grobnici v Šempetru v Savinjski dolini (Klemenc, Kolšek, Petru, Antične grobnice v Šempetru, 1972.)

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (letn. 22, 2020).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

Organizacijski odbor Grošljevega simpozija:
   Nada Grošelj
   Marjeta Šašel Kos
   David Movrin
   Anja Ragolič

***

O Grošljevem simpoziju in obravnavanih temah preteklih let >>>