Osnovni podatki
3. marec 2020 ob 16:30 do 5. marec 2020 ob 19:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Opis

Meseci in letni časi od antike do renesanse

Program srečanja (pdf)

Enajsti Grošljev simpozij bo v letu 2020 potekal od torka, 3. marca, do četrtka, 5. marca, v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom »Meseci in letni časi od antike do renesanse« bo posvečeno načinom, na katere so ljudje v starem, srednjem in deloma še v novem veku doživljali, sistematizirali in umetniško obravnavali mesece in letne čase. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, kjer se pojavljata naslovna motiva: klasični filologi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, epigrafiki, arheologi, sociologi, antropologi, komparativisti, muzikologi in drugi.


Štirje letni časi na Priscijanovi grobnici v Šempetru v Savinjski dolini (Klemenc, Kolšek, Petru, Antične grobnice v Šempetru, 1972.)

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (letn. 22, 2020).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

Organizacijski odbor Grošljevega simpozija:
   Nada Grošelj
   Marjeta Šašel Kos
   David Movrin
   Anja Ragolič

***

O Grošljevem simpoziju in obravnavanih temah preteklih let >>>