ArheozoologijaRaziskovalna dejavnost | Referenčna zbirka | Spletne povezave

V raziskovalni skupini za arheozoologijo se ukvarjamo z analizo ostankov malih in velikih sesalcev iz arheoloških najdišč z območja Slovenije. Preučujemo gradivo iz vseh arheoloških obdobij od paleolitika do srednjega veka. Raziskave so osredotočene na vlogo lova in živinoreje v ekonomiji preučevanih skupnosti, oceno razvojne ravni živinoreje, funkcijo posameznih najdišč in odnos med sosednjimi naselbinami v prostoru. Ukvarjamo se tudi s paleoekološkimi raziskavami, kjer izhajamo predvsem iz študij mikrofavne.