Osnovni podatki
6. marec 2017 ob 16:30 do 9. marec 2017 ob 19:30
Zemljepisni muzej, Gosposka 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za arheologijo
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Opis

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravlja osmi Grošljev simpozij, štiridnevno interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki bo potekalo od ponedeljka, 6. marca 2017, do četrtka, 9. marca 2017, v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki 16 v Ljubljani.

Simpozij z naslovom "Knjižnice in knjige od antike do danes" bo posvečen knjižnicam in knjigam z različnih perspektiv, npr. knjižnicam kot zbirkam knjig, knjižnicam kot zgradbam (arhitekturi, opremi, umetnosti), načinom knjižničnega katalogiziranja, vlogi knjižnic v družbi in kulturi. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni klasični filologi, bibliotekarji, zgodovinarji, arhitekti, umetnostni zgodovinarji, arheologi, literarni komparativisti, filozofi in strokovnjaki s sorodnih področij.

Program (pdf)

 


Knjižnica nekoč ... in danes

»V vseh stvareh sem iskal mir, a našel ga nisem nikjer razen v kotu s knjigo.«
In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro.
Tomaž Kempčan (Thomas à Kempis, ok. 1380–1471)

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (19/1, 2017).

Za vse dodatne informacije sta na voljo članici organizacijskega odbora po elektronski pošt.

O Grošljevem simpoziju in obravnavanih temah preteklih let >>>