Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr.
Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC


Edited by: Anton Velušček
Year: 2009


The third publication in which an international group of researchers, under management of collaborators of the Institute of Archaeology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) from Ljubljana, studies problems of pile-dwelling inhabitation of the Ljubljansko barje, introduces results of researches performed at pile-dwelling settlements Stare gmajne, Blatna Brezovica and Veliki Otavnik Ib, i.e. settlements dating to the 2nd half of the 4th millennium BC.

Fieldwork and archaeological material as well as a typological determination of pottery from two sites, Stare gmajne and Blatna Brezovica, is presented. Moreover, sedimentological analyses of profiles were performed on the two sites mentioned. On the contrary, dendrochronological researches were completed on all three sites; in combination with radiocarbon dating at Stare gmajne and Blatna Brezovica.
Much attention to extremely important finds and the examination of them is also devoted. Therefore, a wooden wheel with its axle, two logboats and researches of smaller wooden objects, such as different handles and a children's bow are presented. Analyses of crucibles and raw materials were conducted, origins of raw materials for stone axes, crucible, querns, bone and antler artefacts were searched and a research and restoration of the Barje yarn, which is c. 5100 years old and a unique find of its type and age in Slovenia was performed.
The site Stare gmajne near Verd was populated twice, in the late 34th century BC for the first and in the second half of the 32nd century BC for the second time. Settlements were built on marshy ground, most probably on a lakeshore, which also applies to Blatna Brezovica, which dates to the beginning of the 31st century BC. We have also found out that the pile-dwelling settlement Veliki Otavnik Ib and the later settlement Stare gmajne were contemporary.

High resolution version (57,5 MB)

***

Studies on pile-dwelling inhabitation problems in Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

  • Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje
  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje


Table of content

Spremna beseda in zahvala / Preface and acknowledgements

1. Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas / Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era (Anton VELUŠČEK)

2. Sedimentološka metoda ugotavljanja paleookoljskih razmer na Ljubljanskem barju, primer Starih gmajn / Sedimentological method for determination of palaeoenvironmental conditions at the Ljubljansko barje. Case study: Stare gmajne (Janez TURK & Aleksander HORVAT)

3. Koliščarska naselbina Stare gmajne pri Verdu / Stare gmajne pile-dwelling settlement near Verd (Anton VELUŠČEK)

4. Sedimentološka analiza profila z najdišča Blatna Brezovica / Sedimentological analysis of the profile from the site Blatna Brezovica (Janez TURK & Aleksander HORVAT)

5. Koliščarska naselbina Blatna Brezovica / Blatna Brezovica pile-dwelling settlement (Anton VELUŠČEK)

6. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri / Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile-dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra (Andrej GASPARI, Katarina ČUFAR, Miran ERIČ & Tjaša TOLAR)

7. Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica / Dendrochronological research at the pile-dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica (Katarina ČUFAR, Anton VELUŠČEK, Tjaša TOLAR & Bernd KROMER)

8. Prazgodovinsko leseno kolo z osjo s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju / Prehistoric wooden wheel with an axle from the pile-dwelling Stare gmajne at the Lljubljansko barje (Anton VELUŠČEK, Katarina ČUFAR & Martin ZUPANČIČ)

9. Drevaka s koliščarske naselbine Stare gmajne na Ljubljanskem barju / Logboats from the pile-dwelling settlement Stare gmajne at the Ljubljansko barje (Anton VELUŠČEK, Dejan VERANIČ & Katarina ČUFAR)

10. Novoodkrite lesene najdbe s Starih gmajn pri Verdu / Newly discovered wooden finds from Stare gmajne near Verd (Tjaša TOLAR & Martin ZUPANČIČ)

11. Analize površja talilnih posod s Starih gmajn na Ljubljanskem barju / Analyses of surface of crucibles from Stare gmajne at the Ljubljansko barje (Zoran MILIĆ & Anton VELUŠČEK)

12. Izmenjava in oskrbovalne strategije na Ljubljanskem barju v 4. tisočletju pr. Kr. na podlagi arheometričnih raziskav kamnitih orodij / cambi e strategie di approvvigionamento nel Ljubljansko barje del IV millennio a.C. dedotti dallo studio archeometrico di manufatti in pietra (Federico BERNARDINI, Emanuela MONTAGNARI KOKELJ, Gabriella DEMARCHI & Antonio ALBERTI)

13. Petrološka sestava in izvor kamnitih najdb z najdišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Petrologic composition and origin of stone finds from the sites Stare gmajne and Blatna Brezovica (Janez TURK)

14. Artefakti iz kosti, rogovij in zob z bakrenodobnih kolišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Bone, antler and teeth artefacts from the copper age pile-dwellings Stare gmajne and Blatna Brezovica (Borut TOŠKAN)

15. Raziskave in konserviranje preje z Ljubljanskega barja / Analysis and conservation of the Ljubljansko barje yarn (Gojka PAJAGIČ BREGAR, Anton VELUŠČEK, Tjaša TOLAR, Matija STRLIČ, Vili BUKOŠEK, Jana KOLAR & Igor RAVBAR)

16. Literatura / References (uredil / edeted by Anton VELUŠČEK)

17. Avtorji / Contributors

Priloge / Appendices
price


Keywords
archaeological finds
archaeological sites
collective volume
Ljubljansko barje
Neolithic
palafittes
Prehistory
settlements
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR