Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 2005, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2007, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Daljše bivanje v tujini:

 • 2004, 2005: Oddelek za Arheologijo, Masarikova Univerza v Brnu, Češka Republika
 • 2005: Archeologický ústav SAV, Nitra, Slovaška, študijski obisk
 • 2005: Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, študijski obisk
 • 2006: Inštitut za arheologijo, Znanstvena akademija Slovaške (AV SAV), Nitra, Slovaška;
 • 2006: Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit na Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, Nemčija
 • 2008: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Univerza v Leipzigu, Leipzig, Nemčija
 • 2009: Visual and Spatial Technologies Centre, Birminghamska Univerza, Birmingham, Velika Britanija.
 • 2010, 2011: Podoktorsko izpopolnjevanje na MSHE C.N. Ledoux, Université de Franche-Comté, Besançon, Francija
 • 2014: CENDARI TNA znanstveni sodelavec za digitalno humanistiko, Trinity College Dublin, Irska..

Naziv:

višji znanstveni sodelavec

Področje preučevanja:

 • zgodnje- in visokosrednjeveška arheologija
 • uporaba GIS-ov in lidarskih podatkov v arheologiji
 • napredne metode dokumentiranja in diseminacije arheoloških podatkov (podatkovne zbirke, 3D "structure from motion", digitalne publikacije)

Pedagoška dejavnost:

 • 2017→ Docent, nosilec predmeta Arheologija zgodnjega srednjega veka, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • 2017→ Docent, nosilec predmeta Prostorska arheologija – arheologija v prostoru. Metode in prakse raziskovanja prostora v arheologiji, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • 2019-2020 Docent, nosilec predmeta Spatial archaeology - archaeology in landscape. Methods and practice of studying Medieval landscapes in archaeology (20S 561.422), Univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija.
 • 2017–2019 Docent za predmet : Medieval and Post-Medieval Archaeology, University of Ljubljana/ Faculty of Arts, Department of Archaeology/ Slovenia
 • 2016 Gostujoči predavatelj: LiDAR data in archaeology, Institute of Archeology, Univerza. v Gradcu, Gradec, Avstrija
 • 2015 Guest lecturer: LiDAR data in archaeology, University of Arkansas, USA
 • 2014 CENDARI TNA Research Fellow za digitalno humanistiko, Trinity College Dublin/ Irska

Organiziranje znanstvenih srečanj:

 • 2018 TRAIL 2018, Chief co-organizer, member of Organizing committee, member of Scientific Committee / Slovenia
 • 2016 TRAIL 2016, member of Scientific Committee / France
 • 2014 TRAIL 2014, member of Scientific Committee / France
 • 2014 Computer applications and quantitive methods in archaeology (CAA), session co-chair (Archaeology in the Woods: New Technologies, New Perspectives sensing)

Priznanja in nagrade

 • 2008: Researchers Exchange Program Exchange Award (British Council)
 • 2005: Štipendija za najuspešnejše mlajše raziskovalke in raziskovalce ZRC SAZU

Uredništvo:

član uredniškega odbora Arheološkega vestnika

član uredniškega odbora Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

član uredniškega odbora E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Izbrane publikacije

Monografije

Članki

***

Spletne objave

2009

Benjamin Štular in Shane Keller
Historic Landscape Characterisation: Kobarid, Staro Selo, Drežnica, Ladra.
Ljubljana, Birmingham 2009.

2007

Suzana Štular, Benjamin Štular in Edisa Lozić
Javnomnenjska raziskava o podobi arheologije v javnosti. Ljubljana 2007.

2006

Zbirke ustnih izročil

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Nadgradnja vnosnega sistem za popisovanje izročila in prostora. Ljubljana 2006.

2005

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom. magistrsko delo, Ljubljana 2005.

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom (katalog; podatkovna zbirka). Ljubljana 2005.

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Sistem za vnos podatkov. Ljubljana 2005.

2001

Benjamin Štular
Arheologija Mengeškega polja v zgodnjem srednjem veku. Ljubljana 2001.

***

Benjamin Štular na Academia.edu

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (1. november 201831. oktober 2021)

ARIADNEplus (1. januar 201931. december 2022)

Metodološka zrelost zračnega laserskega skeniranja v arheologiji - pilotni projekt (MALiAp) (1. oktober 201930. september 2022)

Na stiku med Alpami in Mediteranom – kontinuiteta in prelomnice (1. julij 201930. junij 2022)

Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti (1. maj 201730. april 2020)

SEADDA – Reševanje evropske arheologije pred digitalnim temnim vekom (4. marec 20193. marec 2023)

ARKWORK - Arheološke prakse in proizvajanje znanja v digitalnem okolju (26. februar 20165. oktober 2020)

Zgodovinski atlas slovenskih mest (1. julij 201830. junij 2021)

Ostali projekti >>