SEADDA – Reševanje evropske arheologije pred digitalnim temnim vekom

Osnovni Podatki

Opis

Narediti arheološke podatke prosto dostopne je prioriteta širom Evrope, vendar v arheologiji močno primanjkuje primernih trajnih repozitorijev. Glede na krhkost digitalnih podatkov na eni strani in neponovljivosti arheoloških raziskav na drugi strani je arheologija kot veda tik pred tem, da izgubi delo cele generacije raziskovalcev. S tem bi bila celotna veda pahnjena v digitalni srednji vek. Če želimo to preprečiti je ključnega pomena, da arheologi in specialisti za digitalne podatke delimo izkušnje ter znanje. Na ta način lahko skupaj ustvarimo vire in orodja, ki so najprimernejši v konkretnih primerih v posameznih državah. Namreč, kljub obstoječim mednarodnim standardom in primerom dobrih praks vse rešitve niso uporabne v vseh primerih. Zato je nujno sodelovanje čim širšega kroga strokovnjakov.

V projektu sodeluje 31 držav.

Uradna stran projekta >>