Računalniška arheološka podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov

applied project
Opis

Mednarodni slovensko-slovaški (doc. dr. Jozef  Zábojník, Archeologicky Ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra) raziskovalni projekt 2006-2008. V okviru projekta bi želeli združiti in uskladiti naše izkušnje ter najti najboljši način, kako razviti podatkovno zbirko zgodnjesrednjeveških artefaktov. Razviti nameravamo aplikacijo za slovaško stran ter izboljšati obstoječo slovensko. Obe aplikaciji naj bi bili kompatibilni do te mere, da bosta omogočali primerljive analize. Naslednji korak bi lahko bila spletno dostopna podatkovna zbirka kot del znanosti brez meja.


Rezultati

  • PLETERSKI, Andrej. Why the application of Gaussian curve and seriation programs can be detrimental. V: STANČIČ, Zoran (ur.), VELJANOVSKI, Tatjana (ur.). Computing archaeology for understanding the past CAA2000 : computer applications and quantitative methods in archaeology : proceedings of the 28th conference, Ljubljana, April 2000, (BAR international series, 931). Oxford: Archaeopress, 2001, str. 61-62
  • PLETERSKI, Andrej. Priročnik za vnos podatkov o grobovih, pokojnikih, predmetih. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, 2001. http://iza.zrc-sazu.si/navodila.htm.
  • PLETERSKI, Andrej. Priročnik za vnos podatkov o grobovih, pokojnikih, predmetih : nadgradnja. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, 2002. http://iza.zrc-sazu.si/navodila_n.htm.
  • iza.zrc-sazu.si/Heja_Zbiva.html