Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države

interdisciplinary project
Osnovni Podatki

Opis

Cilji

Strateške možnosti razvojnega aktiviranja področij varovanja narave, vključno s področji Natura 2000

Konceptualna analiza ter študija primerov v drugih članicah EU.

Pilotska študija na zavarovanih območjih brez upravljalske infrastrukture.

Ekonomske in socialne možnosti, opredelitev vloge države.

Povezava s politikami trajnostne rabe kmetijstva in tal (tema 5.3.2) in prostorsko integriranih kulturnih sistemov (tema 3.6.2.).