Osnovni podatki
Sodelavci:
,
Mateja Belak, Ivan Marija Hrovatin
 
Trajanje:
1. oktober 2006–30. september 2008
Šifra:
V5-0298
Opis

Cilji

Strateške možnosti razvojnega aktiviranja področij varovanja narave, vključno s področji Natura 2000

Konceptualna analiza ter študija primerov v drugih članicah EU.

Pilotska študija na zavarovanih območjih brez upravljalske infrastrukture.

Ekonomske in socialne možnosti, opredelitev vloge države.

Povezava s politikami trajnostne rabe kmetijstva in tal (tema 5.3.2) in prostorsko integriranih kulturnih sistemov (tema 3.6.2.).

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC