Telefon:
+386 (0)1 47 06 384
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

diploma iz arheologije 1984, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

višja strokovnoraziskovalna asistentka

Področje dela:

 • sodelovanje pri raziskavah področja vzhodnih Alp v staroslovanskem obdobju
 • izgrajevanje, dopolnjevanje in črpanje Zbive, zgodnjesrednjeveške baze najdišč, grobov in predmetov
 • vzdrževajne zbirke arheološke literature Libera
 • vzdrževajne zbirke Arheološki kataster Slovenije ARKAS
 • izgrajevanje in vzdrževanje baze Članki v Arheoloških vestnikih
 • izgrajevanje in vzdrževanje baze Članki v publikaciji Studia mythologica Slavica
 • namizno založništvo
 • priprava in izdelava zemljevidov in kart
 • priprava in izdelava plakatov
 • priprava in izdelava tabel arheološkega gradiva
 • svetovanje in pomoč pri pripravi in obdelavi računalniške grafike
 • svetovanje in pomoč pri ustvarjanju podatkovnih zbirk
 • svetovanje in pomoč pri uporabi strojne in programske opreme
 • oblikovanje in vzdrževanje inštitutskih spletnih strani
Izbrane publikacije

PLETERSKI, A., ŠTULAR, B., BELAK, M., BEŠTER, H., Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011−2013) / The beginnning and end of exploration at the Župna cerkev cemetery in Kranj (1953 and 2011−2013). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 3; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38, 2019.

PLETERSKI, A., ŠTULAR, B., BELAK, M., Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 (Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 2; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37, 2017.

PLETERSKI, Andrej, ŠTULAR, Benjamin, BELAK, Mateja, Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 (Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 1; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35, 2016.

BELAK, Mateja. Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu / Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia. − Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014, 397−403.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Časovno razmerje med grobiščema Lauterhofen in AltenerdingArheo 23, 2005, 35–46.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Structures in the area of Lauterhofen in BavariaStudia Mythologica Slavica 7, 2004, 43–61.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj GradcuArheološki vestnik 53, 2002, 233–300.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. ZBIVA. Cerkve v Vzhodnih Alpah od 8. do 10. stoletja. Zgodovinski časopis 49/1, 1995, 19–43.

***

Spletne objave

2014

Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7, Ljubljana 2014.

Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6, Ljubljana 2014.

2013

Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanja 1969 do 1973, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana 2013.

Benjamin Štualar, Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4, Ljubljana 2013.

2012

Benjamin Štualar, Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1, Ljubljana 2012.

Benjamin Štualar, Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2, Ljubljana 2012.

2008

Mateja Belak in Andrej Pleterski
Digitalni katalog predmetov iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Mateja Belak
Digitalni katalog najdbenih lističev iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski in Mateja Belak
Digitalni katalog teže posameznih skupin najdb po mikrokvadrantih na blejski Pristavi.. Ljubljana 2008

2002

Andrej Pleterski, Mateja Belak
Puščava nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu: Digitalni katalog, Ljubljana 2002.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (1. november 201831. oktober 2021)

Metodološka zrelost zračnega laserskega skeniranja v arheologiji - pilotni projekt (MALiAp) (1. oktober 201930. september 2022)

ARIADNEplus (1. januar 201931. december 2022)

Ostali projekti >>