Skip to main content
Mateja Belak

višja strokovnoraziskovalna asistentka+386 1 47 06 384

mateja.belak@zrc-sazu.si


Povezave


Mateja Belak je višja strokovnoraziskovalna sodelavka na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU. Raziskovalno se ukvarja z zgodnjesrednjeveško arheologijo, znanstveno kartografijo, digitalnim arhiviranjem in arheološkimi podatkovnimi bazami. Od devetdesetih let prejšnjega stoletja je skrbnica arheološke podatkovne zbirke Zbiva ter kot taka med pionirji na tem področju.

 

Izobrazba:

diploma iz arheologije 1984, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

višja strokovnoraziskovalna asistentka

Področje dela:

 • sodelovanje pri raziskavah področja vzhodnih Alp v staroslovanskem obdobju
 • izgrajevanje, dopolnjevanje in črpanje Zbive, zgodnjesrednjeveške baze najdišč, grobov in predmetov
 • vzdrževajne zbirke arheološke literature Libera
 • vzdrževajne zbirke Arheološki kataster Slovenije ARKAS
 • izgrajevanje in vzdrževanje baze Članki v Arheoloških vestnikih
 • izgrajevanje in vzdrževanje baze Članki v publikaciji Studia mythologica Slavica
 • namizno založništvo
 • priprava in izdelava zemljevidov in kart
 • priprava in izdelava plakatov
 • priprava in izdelava tabel arheološkega gradiva
 • svetovanje in pomoč pri pripravi in obdelavi računalniške grafike
 • svetovanje in pomoč pri ustvarjanju podatkovnih zbirk
 • svetovanje in pomoč pri uporabi strojne in programske opreme
 • oblikovanje in vzdrževanje inštitutskih spletnih strani

Štular, B., Lozić, E., Belak, M., Rihter, J., Koch, I., Modrijan, Z., Magdič, A., Karl, S., Lehner, M., Gutjahr, Ch. 2022, Migration of Alpine Slavs and machine learning: Space-time pattern mining of an archaeological data set, Plos One, September 2022, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274687

Štular, B., Belak, M., Deep Data Example: Zbiva, Early Medieval Data Set for the Eastern Alps. – Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, September 2022; https://doi.org/10.1163/24523666-bja10024.

PLETERSKI, A., ŠTULAR, B., BELAK, M., BEŠTER, H., Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011−2013) / The beginnning and end of exploration at the Župna cerkev cemetery in Kranj (1953 and 2011−2013). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 3; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38, 2019.

PLETERSKI, A., ŠTULAR, B., BELAK, M., Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma 1972 in 2010 (Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 2; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37, 2017.

PLETERSKI, Andrej, ŠTULAR, Benjamin, BELAK, Mateja, Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 (Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 1; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35, 2016.

BELAK, Mateja. Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu / Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia. − Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 2014, 397−403.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Časovno razmerje med grobiščema Lauterhofen in AltenerdingArheo 23, 2005, 35–46.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Structures in the area of Lauterhofen in BavariaStudia Mythologica Slavica 7, 2004, 43–61.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj GradcuArheološki vestnik 53, 2002, 233–300.

PLETERSKI, Andrej, BELAK, Mateja. ZBIVA. Cerkve v Vzhodnih Alpah od 8. do 10. stoletja. Zgodovinski časopis 49/1, 1995, 19–43.

***

Spletne objave

2014

Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7, Ljubljana 2014.

Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6, Ljubljana 2014.

2013

Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanja 1969 do 1973, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana 2013.

Benjamin Štualar, Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4, Ljubljana 2013.

2012

Benjamin Štualar, Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1, Ljubljana 2012.

Benjamin Štualar, Mateja Belak (ur.)
Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953, E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2, Ljubljana 2012.

2008

Mateja Belak in Andrej Pleterski
Digitalni katalog predmetov iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Mateja Belak
Digitalni katalog najdbenih lističev iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski in Mateja Belak
Digitalni katalog teže posameznih skupin najdb po mikrokvadrantih na blejski Pristavi.. Ljubljana 2008

2002

Andrej Pleterski, Mateja Belak
Puščava nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu: Digitalni katalog, Ljubljana 2002.

 

AI4Europe (01. julij 2022 - 31. december 2025)
Identifikacija kamnolomov v rimski Panoniji (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
TETRACHs (01. september 2022 - 31. avgust 2025)
Religiopolitika - Imperium Christianum in njegovi prebivalci (REPLICO) (mednarodni raziskovalni projekt • 01. maj 2023 - 30. april 2026)
Metodološka zrelost zračnega laserskega skeniranja v arheologiji - pilotni projekt (MALiAp) (01. oktober 2019 - 30. september 2022)
Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (01. november 2018 - 31. oktober 2022)
ARIADNEplus (01. januar 2019 - 31. december 2022)
Svetišča (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Grobišče Župna cerkev v Kranju (01. julij 2011 - 31. december 2015)
Ariadne (01. februar 2013 - 31. januar 2017)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Antropološka analiza izbranih antičnih arheoloških najdišč Slovenije (01. september 2005 - 31. avgust 2008)
Kulturna dediščina Krvavca – priprava turističnega produkta in njegovega vodenja (aplikativni projekt • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Multidisciplinarno raziskovanje kolišč na Ljubljanskem barju (aplikativni projekt • 01. januar 2008 - 31. januar 2011)
Relativna in absolutna kronologija mlajše kamene in bakrene dobe na prostoru severovzhodne Slovenije (temeljni raziskovalni projekt) (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
EAGLE (Elektronski arhiv grških in latinskih napisov) (01. april 2013 - 30. marec 2016)