EAGLE (Elektronski arhiv grških in latinskih napisov)

Opis


http://www.eagle-network.eu

EAGLE - Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (Medmrežje Europeana entične grške in latinske epigrafike) združuje štiri glavne epigrafske baze podatkov:

EAGLE MediaWiki - Nagrada za najboljše spletno orodje v digitalni humanistiki 2016 (http://dhawards.org/dhawards2016/results/)


Emonski meščan

EAGLE je hkrati projekt, katerega cilj je prek Europeane omogočiti dostop do vseh dokumentov, ki so bili v antiki vklesani na kamen ali zapisani na kovino in druge materiale, ki so se nam ohranili iz antičnega sveta. Omenjene digitalne zbirke vsebujejo velik del teh napisov, projekt pa je namenjen dopolnjevanju in poenotenju gradiva, ki je opremljeno z ustreznimi komentarji in slikovnih gradivom in tako lažje razumljivo širši publiki. Grških in rimskih napisov, ki bi bili uporabnikom na voljo v zlahka dostopni obliki, v Europeani še ni, kljub velikemu zgodovinskemu in kulturnemu pomenu teh dokumentov.


Dolničarjev lapidarij

EDR (Epigraphic Database Roma / Epigrafska podatkovna baza Rim) vključuje napise antične Italije in rimskih provinc Sicilije in Sardinije.

Partnerja tega dela projekta sta ustanovi iz Slovenije (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU) in Hrvaške (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), ki prispevata približno 1500 napisov iz Emone in Pole; obe mesti sta v antiki pripadali 10. italski regiji Histriji in Venetiji.

Vse omenjene podatkovne baze so povezane tudi z drugimi, že obstoječimi bazami, kot npr. z zelo uporabno Ubi erat lupa, ki je projekt univerze v Salzburgu. Obsega približno 30.000 digitalnih fotografij. Baza je že povezana z EDH in HE, v pripravi pa je povezava z EDR in EDB.


Stara postavitev lapidarija v Narodnem muzeju Slovenije

***

V okviru projekta smo med 18. in 20. februarjem 2014 organizirali delavnico Current Practices and New Directions in Digital Epigraphy.


Ogled lapidarija Narodnega muzeja Slovenije ob koncu prve mednarodne delavnice EAGLE (Ljubljana, 19.–20. 2. 2014)

***

       


Rezultati

ŠAŠEL KOS, Marejta, Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone, Ljubljana 2015.

RAGOLIČ, Anja, Epigraphy as a tool for learning Latin: the case of the Prežihov Voranc Primary School in Ljubljana, Slovenia. V: ORLANDI, Silvia (ur.). Information technologies for epigraphy and cultural heritage : proceedings of the first EAGLE international conference, (Collana Convegni, 26). Sapienza: Università Editrice, 2014, str. 205-220, ilustr. http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 38282541]