Telefon:
+386 (0)1 47 06 385
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba: 

Naziv:

dr. arheoloških znanosti, asistentka z doktoratom

Področje preučevanja: 

rimska epigrafika na Slovenskem (Poetoviona)

  • diploma iz arheologije 2010, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz arheologije 2015, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • diploma iz nemškega jezika in književnosti 2016, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • diploma iz latinskega jezika in književnosti 2016, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Izbrane publikacije

GRAHEK, Lucija, RAGOLIČ, Anja. Prvo odkritje rimskega grobišča na Igu = The first discovery of the Roman cemetery at Ig, Slovenia. V: ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017, str. 235-248, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 41164589]

The funerary stele of Petto from Ig / Nagrobna stela za Petona z Iga. − Arheološki vestnik 67, 2016, 277−296.

Epigraphy as a tool for learning Latin: the case of the Prežihov Voranc Primary School in Ljubljana, Slovenia. V: ORLANDI, Silvia (ur.). Information technologies for epigraphy and cultural heritage : proceedings of the first EAGLE international conference, (Collana Convegni, 26). Sapienza: Università Editrice, 2014, str. 205-220, ilustr. http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 38282541]

Die Zeit des kaisers Galliens und die Rolle des heeres in Poetovio = Galienovo obdobje in vloga vojske v Poetovioni. V: ISTENIČ, Janka (ur.), LAHARNAR, Boštjan (ur.), HORVAT, Jana (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, str. 317-340, fotogr. [COBISS.SI-ID 38809133]

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2020) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

AELAW − Antični evropski jeziki in pisave (14. april 201512. april 2019)

Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (1. julij 201930. junij 2022)

EAGLE (Elektronski arhiv grških in latinskih napisov) (1. april 201330. marec 2016)