Telefon:
+386 (0)1 47 06 385
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba: 

Naziv:

dr. arheoloških znanosti, asistentka z doktoratom

Področje preučevanja: 

rimska epigrafika na Slovenskem (Poetoviona)

  • diploma iz arheologije 2010, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz arheologije 2015, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • diploma iz nemškega jezika in književnosti 2016, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • diploma iz latinskega jezika in književnosti 2016, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Izbrane publikacije

RAGOLIČ, Anja, Katalog kamnitih spomenikov / Catalogue of stone monuments. − V: J. Horvat, B. Mušič, A. Dolenc Vičič, A. Ragolič, Arheološka najdišča Ptuja. Panorama / Archaeological sites of Ptuj. Panorama. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41, 2020, 71−139.

GRAHEK Lucija, Anja RAGOLIČ, Ig. − V: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 173−186.

GRAHEK, Lucija, RAGOLIČ, Anja. Prvo odkritje rimskega grobišča na Igu = The first discovery of the Roman cemetery at Ig, Slovenia. V: ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017, str. 235-248, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 41164589]

RAGOLIČ, Anja. The funerary stele of Petto from Ig / Nagrobna stela za Petona z Iga. − Arheološki vestnik 67, 2016, 277−296.

RAGOLIČ, Anja. Epigraphy as a tool for learning Latin: the case of the Prežihov Voranc Primary School in Ljubljana, Slovenia. V: ORLANDI, Silvia (ur.). Information technologies for epigraphy and cultural heritage : proceedings of the first EAGLE international conference, (Collana Convegni, 26). Sapienza: Università Editrice, 2014, str. 205-220, ilustr. http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 38282541]

RAGOLIČ, Anja. Die Zeit des kaisers Galliens und die Rolle des heeres in Poetovio = Galienovo obdobje in vloga vojske v Poetovioni. V: ISTENIČ, Janka (ur.), LAHARNAR, Boštjan (ur.), HORVAT, Jana (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, str. 317-340, fotogr. [COBISS.SI-ID 38809133]

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Popis, analiza in ovrednotenje primarnih in sekundarnih virov slovenskih raziskovalcev o "Posoškem staroverstvu" (1. november 201931. oktober 2021)

Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (1. julij 201930. junij 2022)

Kolapijani – ljudstvo ob reki Kolpi v železni dobi (1. september 202031. avgust 2023)

EAGLE (Elektronski arhiv grških in latinskih napisov) (1. april 201330. marec 2016)

Ostali projekti >>