Skip to main content
Anja Ragolič, PhD

Research Associate+386 1 47 06 385

anja.ragolic@zrc-sazu.si
Education: 

  • B. Sc. in archaeology 2010, Faculty of Arts, University of Ljubljana
  • Ph. D. in archaeology 2015, Faculty of Arts, University of Ljubljana
  • B. Sc. in German language and literature 2015, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Research interests: 

Roman Inscriptions of Slovenia (Poetovio)

Editing

Member of the editorial board of Arheološki vestnik

ISTENIČ Janka, RAGOLIČ Anja, ROMAN MILITARY DECORATION TORQUES. Literary, epigraphic, representational and archaeological evidence / RIMSKO VOJAŠKO ODLIKOVANJE TORKVESLiterarni, epigrafski in arheološki viri ter upodobitve. − Katalogi in monografije 46, 2023.

RAGOLIČ, Anja, Katalog kamnitih spomenikov / Catalogue of stone monuments. − In: J. Horvat, B. Mušič, A. Dolenc Vičič, A. Ragolič, Arheološka najdišča Ptuja. Panorama / Archaeological sites of Ptuj. Panorama. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41, 2020, 71−139.

GRAHEK Lucija, Anja RAGOLIČ, Ig. − In: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (eds.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 173−186.

GRAHEK, Lucija, RAGOLIČ, Anja. Prvo odkritje rimskega grobišča na Igu = The first discovery of the Roman cemetery at Ig, Slovenia. V: ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017, str. 235-248, zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 41164589]

RAGOLIČ, Anja. The funerary stele of Petto from Ig / Nagrobna stela za Petona z Iga. − Arheološki vestnik 67, 2016, 277−296.

RAGOLIČ, Anja. Epigraphy as a tool for learning Latin: the case of the Prežihov Voranc Primary School in Ljubljana, Slovenia. V: ORLANDI, Silvia (ur.). Information technologies for epigraphy and cultural heritage : proceedings of the first EAGLE international conference, (Collana Convegni, 26). Sapienza: Università Editrice, 2014, str. 205-220, ilustr. http://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 38282541]

RAGOLIČ, Anja. Die Zeit des kaisers Galliens und die Rolle des heeres in Poetovio = Galienovo obdobje in vloga vojske v Poetovioni. V: ISTENIČ, Janka (ur.), LAHARNAR, Boštjan (ur.), HORVAT, Jana (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije, ISSN 1318-4407, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, str. 317-340, fotogr. [COBISS.SI-ID 38809133]

PROGRAMME: Archaeological research (2022−2027) (research programme • 01. january 2022 - 31. december 2027)
PROGRAMME: Archaeological research (2015−2021) (research programme • 01. january 2015 - 31. december 2021)
Poetovio - from legionary fortress to autonomous town (01. october 2022 - 30. september 2025)
Inventory, analysis and evaluation of the primary and secondary sources of Slovene researchers on the old faith in the region of Soča river (01. november 2019 - 31. october 2021)
Colapians – the Iron Age people along the river Kolpa (01. september 2020 - 31. august 2023)
Colonia Ulpia Traiana Poetovio - genesis and evolution of the town (01. july 2019 - 30. june 2022)
AELAW - Ancient European languages and writings (14. april 2015 - 12. april 2019)
EAGLE - Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy (01. april 2013 - 30. march 2016)
PROGRAMME: Archaeological investigations (2009-2014) (research programme • 01. january 2009 - 31. december 2014)