Skip to main content

Religiopolitika - Imperium Christianum in njegovi prebivalci (REPLICO)

Osnovni Podatki

Opis

Otonska dinastija (919-1024) se je soočala z vse večjimi grožnjami Svetemu rimskemu cesarstvu vzdolž vseh njegovih meja; Madžari, Slovani, Vikingi in muslimani so ogrožali njegovo politično celovitost. Konvencionalno zgodovinopisje bo povedalo, da so imeli Otoni presenetljivo učinkovito rešitev, ki je ob koncu prvega tisočletja spremenila Evropo do temeljev: ustanovili so škofije ob mejah cesarstva. To je vključevalo tudi pošiljanje misijonarjev in končno vključevanje njihovih sosedov v Imperium Christianum. Ključna vloga omenjenih škofij v tem procesu je nesporna. Neposreden vpliv na podeželsko prebivalstvo, ki je sestavljalo najštevilčnejši del družbe, pa je bil izveden predvsem z oblikovanjem mreže lokalnih cerkva.

Projekt REPLICO se osredotoča na ta pogosto spregledani del prebivalstva, da bi raziskal, kako so spremembe v političnih in cerkvenih organizacijah na najvišji ravni vplivale na razvoj mreže lokalnih cerkva in kako so različne strategije delovale pri vključevanju slovanskega prebivalstva na severu.

Cilj projekta REPLICO je zbrati in analizirati podatkovno zbirko arheoloških in zgodovinskih podatkov iz 10. do 12. stoletja iz današnje Avstrije, Slovenije in Češke. V podporo zgodovinski interpretaciji uporabljamo prostorske in geostatistične analize, vključno s strojnim učenjem.