Dr. Edisa Lozić

asistentka z doktoratom, docentka+386 1 47 06 392

elozic@zrc-sazu.si


Povezave


Edisa Lozić je raziskovalka na začetku kariere. Bila je prejemnica prestižne Zoisove doktorske štipendije. Leta 2013 je doktorirala iz klasične arheologije z oceno 10/10. Do leta 2018 je opravljala različna dela v komercialni arheologiji, v letih 2018 in 2019 je bila vodja mednarodnega projekta v Narodnem muzeju Slovenije, med letoma 2019 in 2021 pa podoktorska raziskovalka na Univerzi v Gradcu. Je avtorica znanstvene monografske knjige in avtorica ali soavtorica 9 člankov v uglednih mednarodnih revijah.

 

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2008, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • doktorat iz arheologije 2013, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Naziv:

asistentka z doktoratom

Področje preučevanja:

 • Klasična arheologija
 • Prostorska arheologija (GIS in LiDAR raziskave)

Daljše bivanje v tujini

 • 2010– 2011: Institut Français' Charles Nodier grant (2010-2011): podiplomska specializacija na MSHE C.N. Ledoux., Université de Franche-Comté, Besançon, France. (Charles Nodier grant (Institut français de Slovénie))
 • 2019 – : Podoktorsko izobraževanje na Univerzi v Grazu, (Inštitut za klasično arheologijo / Institut für Antike), Austria.

Krajša študijska izpopolnjevanja v tujini

 • 2016: Maison de l’Archéologie, Université Bordeaux Montaigne (Francija).
 • 2013: Institut für- Ur. und Frühgeschichte, Universität Wien (Avstrija).
 • 2012: Laboratoire Chrono–environnement - UMR 6249 CNRS-UFC, Université de Franche-Comté (Francija).
 • 2010: Fornleifastofnun Íslands (Arheološki inštitut Islandije), Reykyavik (Islandija).
 • 2009: Visual and Spatial Technology Centre, University of Birmingham, Velika Britanija.

Priznanja in nagrade

Institut Français' Charles Nodier grant (2010-2011): podiplomska specializacija na MSHE C.N. Ledoux., Université de Franche-Comté, Besançon, France.

Pedagoška dejavnost

2016 – Gostujoča predavateljica: LiDAR data in archaeology, Inštitut za arheologijo, Univerza v Grazu, Graz, Austria.

Organiziranje znanstvenih srečanj

2018 TRAIL 2018, Soorganizator in članica organizacijske komiteja za Slovenijo.

Monografiji

LOZIĆ, Edisa, Funerary Monuments in the Interior of the Roman Province of Dalmatia. – E-monographiae Instituti archaeologici Sloveniae, 11, 2021. 978-961-05-0097-1. ISBN 978-961-05-0541-9. https://zalozba.zrc-sazu.si/p/V116.

LOZIĆ, Edisa, Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije. – E-monographiae Instituti archaeologici Sloveniae, 9, 2018. 978-961-05-0097-1. ISSN 2335-2930. https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1524.

Članki

2021−2022

 

2019–2020

 • ŠTULAR, B.; E. LOZIĆ 2020, Comparison of Filters for Archaeology-Specific Ground Extraction from Airborne LiDAR Point Clouds.Remote Sensing 2020 (12), DOI: 10.3390/rs12183025.
 • LAHARNAR, B., E. LOZIĆ, A. MIŠKEC 2020, Gradišče nad Knežakom. – V: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 123–140.
 • LAHARNAR, B., E. LOZIĆ 2019, Ulaka and Nadleški hrib (Slovenia) : sites of military conflict from the last decades BC. – V: E. Strigberger (ur.), Fachgespräch "Schlachtfelder: Fundstellen und Denkmale" am 23. August 2018, Mauerbach (Niederösterreich), Fundberichte aus Österreich, Bd. 56 (2017), 62–66. [COBISS.SI-ID - 10197088].
 • LAHARNAR, B., E. LOZIĆ, B. ŠTULAR 2019, A structured Iron Age landscape in the hinterland of Knežak, Slovenia. – V: D. C. Cowley, M. Fernández-Götz, T. Romankiewicz & H. Wendling (ur.). Rural Settlement. Relating buildings, landscape, and people in the European Iron Age (Leiden 2019: Sidestone Press), 263–272. [COBISS.SI-ID - 9811040].

 

2015−2018

 

Pred 2010

 

Diploma

LOZIĆ, Edisa 2008. Rimski lapidarij v Iški vasi v kontekstu krajinskega parka Barje. – Ljubljana.

Doktorska disertacija

LOZIĆ, Edisa 2013. Arheološka analiza rimskodobne kamnoseške produkcije v notranjosti rimske province Dalmacije. – Ljubljana.

Spletna objava

E. Lozić 2020, Stone supply in the Interior of the Roman Province of Dalmatia: A methodological approach (Forum Archaeologiae - Zeitschrift für klassische Archäologie 94 / III / 2020).

Programska oprema

EICHERT, Stefan, ŠTULAR, Benjamin, LOZIĆ, Edisa. Open LiDAR Toolbox. Version 2.0. Wien: NHM; [Ljubljana]: ZRC SAZU; Graz: University, [2021]. https://github.com/stefaneichert/OpenLidarToolbox. [COBISS.SI-ID 73783811] financer: ARRS, Projekti, N6-0132, SI, Metodološka zrelost zračnega laserskega skeniranja v arheologiji - pilotni projekt

Arheološka razstava

2015–2016: LOZIĆ, Edisa, ŠTULAR, Benjamin, LAHARNAR, Boštjan. Okno v prazgodovinsko krajino Knežaka in Ilirske Bistrice: arheološka razstava, Narodni muzej Slovenije - Prešernova, Ljubljana, 29. 10. 2015 - 8. 2. 2016. Ljubljana, 2015–2016. [COBISS.SI-ID 9162336].