Skip to main content

15

FEB

17:30

Kako in zakaj izboljšati dostopnost arheološkega LiDAR-ja

Making Archaeological LiDAR More Accessible: Why and How


Osnovni Podatki

15. februar 2023 ob 17:30 do 15. februar 2023 ob 18:30
Zoom
Opis

Vljudno vabljeni na predavanje

Making Archaeological LiDAR More Accessible: Why and How (Kako in zakaj izboljšati dostopnost arheološkega LiDAR-ja).

Edisa Lozić, vodja programa za Slovenijo, in Benjamin Štular bosta predstavila novosti pri obdelavi podatkov.
Predavanje organizira Museum of London Archaeology v okviru raziskovalnega projekta TEtrARCHs.

Predavanje je dostopno na spletni strani: https://www.tetrarchs.org/index.php/2023/01/28/february-2023-our-first-tetrarchs-seminar/.

V zadnjih dveh desetletjih je arheološki LiDAR postal bistveni del arheološke prospekcije in arheologije krajine. Vendar se prepogosto uporablja kot nepregledna digitalna metoda, zaradi česar ostaja v domeni ozkega kroga specialistov. Menimo, da je to orodje potrebno razviti tako, da bodo rezultati teoretično ozaveščenih, preverljivi in ponovljivi.

V zadnjem času smo naredili več korakov v tej smeri. Najprej smo se osredotočili na to, da bi strokovnjakom za LiDAR omogočili, da brez težav ustvarijo potrebne meta- in parapodatke, ter da bi obdelavo podatkov od oblaka točk do vizualizacij lahko izvedli na "arheološki" način. Trenutno se osredotočamo na to, da vsem arheologom – torej tudi tistim, ki niso strokovnjaki za LiDAR – omogočimo kritično obravnavo podatkov LiDAR in iz njih izpeljanih arheoloških informacij. V ta namen smo razvili koncept in demonstracijski prikazovalnik interaktivnega zemljevida (ang. Executable Map Paper, EMaP). EMaP je vrsta interaktivnega znanstvenega članka, ki si prizadeva doseči cilje odprte znanosti. Predlagana tehnična rešitev temelji na bralcu dostopni PDF datoteki, dodatki za trajnost in interaktivnem zemljevidu s hiperpovezavami. Koncept je uporaben za vse znanosti, ki so odvisne od zemljevidov, kot so geografija, geologija ali katera koli vrsta geoznanosti.

V predavanju bomo predstavili odpiranje arheološkega LiDAR-ja, od teoretičnega ozadja do preteklih in sedanjih rezultatov ter napovedi za bližnjo prihodnost.