Razvijanje raziskav trajnostne rabe kulturne dediščine v gorskih predelih. Konsolidacija podatkovnih zbirk o arheologiji v jugovzhodnoalpski regiji

Osnovni Podatki

Opis

Glavni namen projekta je konsolidirati obstoječi zbirki podatkov (Zbiva in Austrian Early Medieval sites database) tako, da ne bo več potrebno dvojno vzdrževanje in osveževanje podatkov; hkrati smo v tem procesu izboljšali podatke v obeh zbirkah. S tem smo močno izboljšali temelje za raziskave, ki bodo omogočile rabo kulturne dediščine kot trajnostnega ekonomskega vira.

Namen in cilji

Namen projekta je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo s tem, da  vzpostavljamo novo partnerstvo.

Znanstveno sodelovanje je usmerjeno na:

  • konsolidacijo obstoječih podatkovnih zbirk (tj. raziskovalne infrastrukture) zgodnjesrednjeveške arheologije jugovzhodnoalpske regije,
  • povečanje mobilnost slovenskih raziskovalcev (s poudarkom na doktorskih in podoktorskih študentih) in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji
  • pripravi izhodišča za prijavo na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.