Svetišča

Osnovni Podatki

Opis

Da so verovanja, gospodarstvo in družba povezana v neločljivo celoto ni potrebno posebej utemeljevati. Trenutno imamo globlji vpogled v ta sklop pri Slovanih s pomočjo pisnih virov za čas od uveljavljanja krščanstva dalje. To je izrazito povezano s socialno stratifikacijo in ustanavljanjem teritorialno velikih srednjeveških držav Slovanov. O predkrščanskih oblikah slovanske državnosti nam dajejo pisni viri zelo malo informacij. Zato se je v zgodovinopisju ponekod oblikovala karikatura nekakšnega brezvladja, v katerem naj bi živeli stari Slovani. Ali to pomeni, da stari Slovani niso bili državotvorni in kaj o tem lahko pove arheologija? S tem se odpira metodološko vprašanje, kakšne in kolikšne so interpretativne možnosti arheologije, da se vključi v diskusijo o kreativni družbeni vlogi stare vere (nevtralno namesto slabšalne besede poganstvo). Dosedanje raziskave kažejo, da ima za to zelo velik interpretativni potencial "mitična pokrajina". S tem je mišljena tista oblika kulturne pokrajine, ki so jo ljudje oblikovali v skladu s svojimi mitičnimi predstavami ali jo vsaj na ta način razumeli, da bi z njeno pomočjo obvladali sile narave. Glavne prostorske točke, na katere se opirajo magična dejanja, so svetišča. Ker je mitična pokrajina materializirana, je seveda lahko predmet arheoloških raziskav. Nakazuje se raziskovalno vprašanje, ali je imela vsaka staroslovanska teritorialna enota svojo zaokroženo strukturo mitične pokrajine? Pozitivni odgovor na to vprašanje bi pomenil, da je mogoče arheološko ugotoviti in raziskovati sledove staroslovanskih teritorialnih političnih enot.


Mislinjska dolina, Slovenija. Premiki v prostoru, ki jih opisuje ljudsko izročilo. 1 – gora, 2 – cerkev, 3 – arheološko najdišče.

Namen projekta je na podlagi izbranih slovenskih primerov ugotoviti, ali obstajajo zaključene prostorske strukture mitične pokrajine, ki bi jih lahko povezali z obstojem staroverskih političnih enot starih Slovanov.

Da bi to to dosegli, je namen objaviti rezultate izkopavanj potencialnih svetišč Otok na Blejskem jezeru in Sv. Jurij na Legnu, izvesti revizijo objave Ptujskega gradu in diskusije, ki je sledila ter opraviti prostorsko analizo mikroregij, v katerih ta najdišča ležijo. Nadalje s to analizo poiskati prostorsko strukturo tamkajšnje mitične pokrajine ter ugotoviti ali obstajajo spremembe v njeni strukturi, ki bi jih lahko povezali z razvojem lokalne vladarske elite oz. s pokristjanjevanjem, ter ugotoviti, ali obstajajo ponavljajoče značilnosti strukture mitične pokrajine, ki bi jo lahko razumeli kot pokazatelj obstoja staroverskih političnih enot starih Slovanov.


Rezultati

Monografija

Štular B. (ur. / ed.), Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42, 2020.

Članki

  • PLETERSKI Andrej, Mythical landscape. What is it?. − Sacralization of Landscape and Sacred Places. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference of Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology, Zagreb, 2nd and 3rd June 2016, 2018, 5−18.
  • PLETERSKI Andrej, Triglaw-Steinfiguren aus Bamberg. − Fränkische Forschungen, Folila Mediaevalia 1, Bamberg, 2017, 21−27.
  • PLETERSKI Andrej, Die strukturelle Verwirklichung des slawischen Altglaubens. − Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.–31. März 2016, 2017, 31−47,
  • PLETERSKI Andrej, Triglaw-Steinfiguren aus Bamberg. V: SCHIMPFF, Volker (ur.), STARK, Harald (ur.). Fränkische Forschungen : historische und archäologische Beiträge für Ruprecht Konrad zum siebzigsten Geburtstag, (Folia mediaevalia, 1). Langenweißbach: Beier & Beran, Archäologische Fachliteratur. 2017, 21−27.
  • PLETERSKI Andrej, Ilinden in the cycle of a mythical story. − Balcanoslavica 40−44, 2016, 19−26.
  • PLETERSKI Andrej, Staroverstvo in pričevanja starovercev. – V: Pavel Medvešček - Klančar, Iz nevidne strani neba. Razkrite skrivnosti staroverstva, Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 12, 2015, 15−33.
  • PLETERSKI Andrej, Tko je Perun?, Starohrvatska prosvjeta III. serija - svezak 42, 2015, 59-80.
  • PLETERSKI Andrej, Preplet 3 in 4, preloška Beli Križ in Triglavca ter Zbruški idol. − V: K. Hrobat Virloget, P. Kavrečič (ur.), Nesnovna krajina Krasa, 2015, 21-33.