Skip to main content
Dr. Zvezdana Modrijan

znanstvena sodelavka+386 1 47 06 390

zvezdana.modrijan@zrc-sazu.siIzobrazba:

 • diploma iz arheologije 1990, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2009, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

znanstvena sodelavka

Področje dela:

pozna antika (keramika)

Program:

Poznoantična poselitev Slovenije in njena vpetost v poselitvene strukture rimskega imperija

Priznanja in nagrade:

Zoisovo priznanje za leto 2012 (skupaj s S. Ciglenečki in T. Milavec) za pomemben znanstveni dosežek v arheologiji za dvodelno znanstveno monografijo Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.

Uredništvo:

članica uredniškega odbora Arheološkega vestnika

Monografije

Članki

2020

 • CIGLENEČKI, S., Z. MODRIJAN 2020, Bronze chandeliers from Vipota (Slovenia) and the decline of the churches of Celeia. – Hortus Artium Medievalium 26, 141-150.
 • MODRIJAN Zvezdana, STRMČNIK GULIČ Mira: Sv. Jurij na Legnu – zgodnjesrednjeveška cerkev in grobišče (Sv. Jurij at Legen (Slovenia) – early medieval church and graveyard). − Arheološki vestnik 71, 2020, 283–319)
 • MODRIJAN, Zvezdana, Bodešče. − V: Benjamin Štular (ur.), Srednjeveški blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42, 2020, 279−286.
 • MODRIJAN, Zvezdana, Ančnikovo gradišče. − V: Jana Horvat, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 2020, 173−186.
 • TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)

2018−2019

 • MODRIJAN, Zvezdana. Changes along the Slovenian part of the River Drava (Drau) in the Late Roman period. – V: Auer, Martin (ur.). Roman settlements along the Drava River, (Ager Aguntinus 3), 2019, 81−90.
 • MODRIJAN, Zvezdana. Early Christianity in Slovenia : an overview and some new data. – V: Spickermann, Wolfgang (ur.), Grieb, Volker (ur.). Frühes Christentum im Ostalpenraum : Beiträge der Internationalen Tagung "Frühes Christentum im Ostalpenraum" im Graz vom 1. - 3. Juni 2016, (Keryx, 5). Graz, 2018, 157−171.

2017

 • MODRIJAN, Zvezdana. New military finds from Ančnikovo gradišče. V: DÖRFLER, Ines (ur.), et al. Ad amussim : Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser, (Kärntner Museumsschriften, Bd. 85). Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Landesmuseums für Kärnten. 2017, str. 159-174, zvd., risbi. [COBISS.SI-ID 42429229]
 • MODRIJAN, Zvezdana, KLASINC, Rok (avtor, ilustrator), KAJZER CAFNIK, Mihela. Jurišna vas : arheološko najdišče Ančnikovo gradišče. Varstvo spomenikov, Poročila, ISSN 1580-5166, 2017, [Št.] 52, str. 80-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 44328749]

2014−2015

 • MODRIJAN, Zvezdana (vodja projekta, avtor), BERDNIK, Alenka Julijana, KLASINC, Rok, JANEŽIČ, Polona. Arheološko izkopavanje na Ančnikovem gradišču pri Jurišni vasi : prvo strokovno poročilo o raziskavi 14 - 0483. [Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU], 2015. 65 str., [24] str. pril., 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38978605]
 • MODRIJAN, Zvezdana, NOVŠAK, Matjaž. Lonec z glajenim okrasom iz rimskodobnega vodnjaka v Dobovi = A pot with burnished decoration from a Roman period well near Dobova. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2015, [Št.] 66, str. 23-45, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38841901]
 • MODRIJAN, Zvezdana (avtor, ilustrator). Imports from the Aegean area to the Eastern Alpine area and Northern Adriatic in late antiquity. Ephemeris napocensis, ISSN 1220-5249, 2014, 24, str. 51-69, zvd., risbe. [COBISS.SI-ID 38090541]
 • MODRIJAN, Zvezdana. Amphorae from late antiquity hilltop settlements in Slovenia. V: HEBERT, Bernhard (ur.), HOFER, Nikolaus (ur.). Fachgespräch "Spätantikes Fundmaterial aus dem Südostalpenraum", 7. April 2014, Graz (Steiermark), (Fundberichte aus Österreich, ISSN 2410-9193, Tagungsbände, Bd. 1). Horn: Ferdinand Berger & Söhne, 2015, str. 21-32, risbe, zvd. [COBISS.SI-ID 38782253]
 • MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. The transition between late antiquity and early Middle Ages in western Slovenia and Friuli. Hortus artium medievalium, ISSN 1330-7274. [Print ed.], 2014, vol. 20, 1, str. 260-271, ilustr., zvd., doi: 10.1484/J.HAM.5.102648. [COBISS.SI-ID 37599277]

 

Pred letom 2014

 • MODRIJAN, Zvezdana. Continuity in late antiquity Slovenian fortified hilltop settlements. V: Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, (Castellum Pannonicum Pelsonense, vol. 2), 2011, 157–171.
 • MODRIJAN, Zvezdana. The last phases of the settlement at Tonovcov grad (Slovenia) : the ceramic evidence. V: MENCHELLI, Simonetta (ur.). LRCW 3 : late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean : archaeology and archaeometry : comparison between western and eastern Mediterranean, (BAR international series, 2185, 1; 2185, 2), 2010, 687–694.
 • MODRIJAN, Zvezdana. Glazed pottery from Tonovcov grad and Korinjski hrib (Slovenia). V: MAGRINI, Chiara (ur.), SBARRA, Francesca (ur.). La ceramica invetriata tardoromana nell'arco alpino orientale e nelle province Danubiane : primi risultati di un progetto internazionale = first results of an international project : atti del I incontro Internazionale di Archeologia a Carlino, Carlino, 14-15 dicembre 2007 = First International Meeting of Archaeology in Carlino, Carlino, 14-15 December2007, 2009, 33–40.
 • MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. L'abitato tardoantico di Tonovcov grad presso Kobarid alla luce dei reperti ceramici e metallici = Poznoantična naselbina Tonovcov grad v luči keramičnih in kovinskih najdb. V: BANCHIG, Giorgio (ur.), MAGNANI, Stefano (ur.), PESSINA, Andrea (ur.). Terre d'incontro : contatti e scambi lungo le Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichità al medioevo : atti della giornata internazionale di studi, S. Pietro al Natisone, 26 november [!] 2005 : stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do srednjega veka : zapiski z mednarodnega študijskega dne v Špetru, 26. novembra 2005. Cividale del Friuli, 2007, 107–127.
 • MODRIJAN, Zvezdana. The late antique settlement Tonovcov grad near Kobarid: excavations 2002-2005. V: CHIABÀ, Monica (ur.), MAGGI, Paola (ur.), MAGRINI, Chiara (ur.). Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD) 15-16 settembre 2006, (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 20), Trieste, 2007, 175–180.
 • MODRIJAN, Zvezdana. Oskrba z vodo v poznoantični utrjeni naselbini Tonovcov grad pri Kobaridu = Water supply to the late antique fortified settlement of Tonovcov grad near Kobarid. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana, 2005, 249–264.

 

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
IRSCHEN: Interdisciplinarna odpornost skozi izobraževalno mrežo znanosti in kulturne dediščine (01. april 2021 - 31. marec 2023)
Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Na stiku med Alpami in Mediteranom – kontinuiteta in prelomnice (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (01. november 2018 - 31. oktober 2022)
Svetišča (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
CAMAA (15. januar 2013 - 14. januar 2015)
Podatkovna zbirka grobe rimske keramike kot temelj za analizo poznoantične poselitve v Sloveniji (01. maj 2009 - 30. april 2012)
Informacijski sistem za arheološko dediščino Slovenije (01. januar 2007 - 31. december 2009)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Arheološke in palinološke raziskave na Ljubljanskem barju (raziskovalni projekt • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)