Telefon:
+386 (0)1 47 06 390
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1990, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2009, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

znanstvena sodelavka

Področje dela:

pozna antika (keramika)

Program:

Poznoantična poselitev Slovenije in njena vpetost v poselitvene strukture rimskega imperija

Priznanja in nagrade:

Zoisovo priznanje za leto 2012 (skupaj s S. Ciglenečki in T. Milavec) za pomemben znanstveni dosežek v arheologiji za dvodelno znanstveno monografijo Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.

Uredništvo:

članica uredniškega odbora Arheološkega vestnika

Izbrane publikacije

MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina . Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid.: Finds, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 2011

CIGLENEČKI, Slavko, MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina . Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid : settlement remains and interpretation, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23, 2011

Članki

2017

MODRIJAN, Zvezdana. New military finds from Ančnikovo gradišče. V: DÖRFLER, Ines (ur.), et al. Ad amussim : Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser, (Kärntner Museumsschriften, Bd. 85). Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Landesmuseums für Kärnten. 2017, str. 159-174, zvd., risbi. [COBISS.SI-ID 42429229]

2014−2015

 • MODRIJAN, Zvezdana (vodja projekta, avtor), BERDNIK, Alenka Julijana, KLASINC, Rok, JANEŽIČ, Polona. Arheološko izkopavanje na Ančnikovem gradišču pri Jurišni vasi : prvo strokovno poročilo o raziskavi 14 - 0483. [Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU], 2015. 65 str., [24] str. pril., 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38978605]
 • MODRIJAN, Zvezdana, NOVŠAK, Matjaž. Lonec z glajenim okrasom iz rimskodobnega vodnjaka v Dobovi = A pot with burnished decoration from a Roman period well near Dobova. Arheološki vestnik, ISSN 0570-8966, 2015, [Št.] 66, str. 23-45, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 38841901]
 • MODRIJAN, Zvezdana (avtor, ilustrator). Imports from the Aegean area to the Eastern Alpine area and Northern Adriatic in late antiquity. Ephemeris napocensis, ISSN 1220-5249, 2014, 24, str. 51-69, zvd., risbe. [COBISS.SI-ID 38090541]
 • MODRIJAN, Zvezdana. Amphorae from late antiquity hilltop settlements in Slovenia. V: HEBERT, Bernhard (ur.), HOFER, Nikolaus (ur.). Fachgespräch "Spätantikes Fundmaterial aus dem Südostalpenraum", 7. April 2014, Graz (Steiermark), (Fundberichte aus Österreich, ISSN 2410-9193, Tagungsbände, Bd. 1). Horn: Ferdinand Berger & Söhne, 2015, str. 21-32, risbe, zvd. http://www.bda.at/documents/974471916.pdf. [COBISS.SI-ID 38782253]
 • MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. The transition between late antiquity and early Middle Ages in western Slovenia and Friuli. Hortus artium medievalium, ISSN 1330-7274. [Print ed.], 2014, vol. 20, 1, str. 260-271, ilustr., zvd., doi: 10.1484/J.HAM.5.102648. [COBISS.SI-ID 37599277]

 

Pred letom 2014

 • MODRIJAN, Zvezdana. Continuity in late antiquity Slovenian fortified hilltop settlements. V: Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, (Castellum Pannonicum Pelsonense, vol. 2), 2011, 157–171.
 • MODRIJAN, Zvezdana. The last phases of the settlement at Tonovcov grad (Slovenia) : the ceramic evidence. V: MENCHELLI, Simonetta (ur.). LRCW 3 : late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean : archaeology and archaeometry : comparison between western and eastern Mediterranean, (BAR international series, 2185, 1; 2185, 2), 2010, 687–694.
 • MODRIJAN, Zvezdana. Glazed pottery from Tonovcov grad and Korinjski hrib (Slovenia). V: MAGRINI, Chiara (ur.), SBARRA, Francesca (ur.). La ceramica invetriata tardoromana nell'arco alpino orientale e nelle province Danubiane : primi risultati di un progetto internazionale = first results of an international project : atti del I incontro Internazionale di Archeologia a Carlino, Carlino, 14-15 dicembre 2007 = First International Meeting of Archaeology in Carlino, Carlino, 14-15 December2007, 2009, 33–40.
 • MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana. L'abitato tardoantico di Tonovcov grad presso Kobarid alla luce dei reperti ceramici e metallici = Poznoantična naselbina Tonovcov grad v luči keramičnih in kovinskih najdb. V: BANCHIG, Giorgio (ur.), MAGNANI, Stefano (ur.), PESSINA, Andrea (ur.). Terre d'incontro : contatti e scambi lungo le Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichità al medioevo : atti della giornata internazionale di studi, S. Pietro al Natisone, 26 november [!] 2005 : stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do srednjega veka : zapiski z mednarodnega študijskega dne v Špetru, 26. novembra 2005. Cividale del Friuli, 2007, 107–127.
 • MODRIJAN, Zvezdana. The late antique settlement Tonovcov grad near Kobarid: excavations 2002-2005. V: CHIABÀ, Monica (ur.), MAGGI, Paola (ur.), MAGRINI, Chiara (ur.). Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico : atti del convegno internazionale di studi, San Pietro al Natisone (UD) 15-16 settembre 2006, (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 20), Trieste, 2007, 175–180.
 • MODRIJAN, Zvezdana. Oskrba z vodo v poznoantični utrjeni naselbini Tonovcov grad pri Kobaridu = Water supply to the late antique fortified settlement of Tonovcov grad near Kobarid. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana, 2005, 249–264.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2020) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (1. november 201831. oktober 2021)

Svetišča (1. julij 201428. februar 2018)

CAMAA (15. januar 201314. januar 2015)

Podatkovna zbirka grobe rimske keramike kot temelj za analizo poznoantične poselitve v Sloveniji (1. maj 200930. april 2012)

Ostali projekti >>