CAMAA

Opis

V projektu CAMAA (Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico = Center za severnojadransko vojaško architekturo) smo ustanoviti stalno čezmejno mrežo skupnega upravljanja vojaških zgradb na območju severnega Jadrana. V ta namen je bil osnovni cilj projekta razviti metode upravljanja in restavriranja. Poleg tega smo ustanovili tri središča upravljanja na obeh straneh slovensko-italijanske meje, katerih cilj je diseminacija rezultatov projekta tudi po zaključku.

Več podatkov je na uradni strani projekta (http://camaa.veneto.eu/minisito/Camaa/home).

***

V okviru projekta smo pripravlili novinarsko konferenco, kjer smo projekt predstavili širši javnosti.