Skip to main content
Dr. Primož Pavlin

znanstveni sodelavec+386 1 47 06 382

primoz.pavlin@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1984, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2011, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

dr. arheoloških znanosti, znanstveni sodelavec

Področje preučevanja:

prazgodovina, bronasta doba, srpi
Organiziranje znanstvenega srečanja Dan bronaste dobe (2011, 2013, 2014, 2015)

2023

2022

2017−2021

2014−2016

 

Pred letom 2010

 • PAVLIN, Primož, DULAR, Janez. Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju (Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills). − Arheološki vestnik 58, 2007, 65−120.
 • PAVLIN, Primož. Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Velikega Bukovca / Late Bronze Age sickle from Veliki Bukovec. Podravina (Samobor), svib. 2006, vol. 5, br. 9, 131−135.
 • PAVLIN, Primož. Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice. / Middle Bronze Age left-handed tanged sickles and a sword from the Ljubljanica River. − Arheološki vestnik 57, 2006, 69−83.
 • DULAR, Janez, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji. (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Umgebung von Dole pri Litiji) − Arheološki vestnik 54, 2003, 159−224.
 • DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen im Krkatal). − Arheološki vestnik 51, 2000, 119−170.
 • PAVLIN, Primož. Bronastodobni jezičastoročajni srpi z Y-ornamentom (Bronzezeitliche Griffzungensicheln mit Y-Motiv). − Arheološki vestnik 48,1997, 27−40.
 • TURK, Ivan, MODRIJAN, Zvezdana, PRUS, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, VIDRIH-PERKO, Verena, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Podmol pri Kastelcu − novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija (Podmol near Kastelec - A New Multi-layered Archaeological Site on the Karst in Slovenia). − Arheološki vestnik 44, 1993, 45−96.
 • TURK, Ivan, BAVDEK, Alma, VIDRIH-PERKO, Verena, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Acijev spodmol pri Petrinjah, Slovenija : dr. Francu Lebnu - Aciju za petinšestdesetletnico. − Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Sloveniji 20, 1992, 27−48.

 

Primož Pavlin na Academia.edu

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Grobišče Župna cerkev v Kranju (01. julij 2011 - 31. december 2015)
Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II (aplikativni projekt • 01. julij 2009 - 30. september 2010)
Standardi in menjalne vrednosti v evropskih prazgodovinskih družbah (aplikativni projekt • 01. januar 2008 - 31. december 2009)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)