Telefon:
+386 (0)1 47 06 382
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1984, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2011, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

dr. arheoloških znanosti, znanstveni sodelavec

Področje preučevanja:

prazgodovina, bronasta doba, srpi
Organiziranje znanstvenega srečanja Dan bronaste dobe (2011, 2013, 2014, 2015)

Izbrane publikacije

2014−2020

 

Pred letom 2010

 • PAVLIN, Primož, DULAR, Janez. Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju (Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills). − Arheološki vestnik 58, 2007, 65−120.
 • PAVLIN, Primož. Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Velikega Bukovca / Late Bronze Age sickle from Veliki Bukovec. Podravina (Samobor), svib. 2006, vol. 5, br. 9, 131−135.
 • PAVLIN, Primož. Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice. / Middle Bronze Age left-handed tanged sickles and a sword from the Ljubljanica River. − Arheološki vestnik 57, 2006, 69−83.
 • DULAR, Janez, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji. (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Umgebung von Dole pri Litiji) − Arheološki vestnik 54, 2003, 159−224.
 • DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen im Krkatal). − Arheološki vestnik 51, 2000, 119−170.
 • PAVLIN, Primož. Bronastodobni jezičastoročajni srpi z Y-ornamentom (Bronzezeitliche Griffzungensicheln mit Y-Motiv). − Arheološki vestnik 48,1997, 27−40.
 • TURK, Ivan, MODRIJAN, Zvezdana, PRUS, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, VIDRIH-PERKO, Verena, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Podmol pri Kastelcu − novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija (Podmol near Kastelec - A New Multi-layered Archaeological Site on the Karst in Slovenia). − Arheološki vestnik 44, 1993, 45−96.
 • TURK, Ivan, BAVDEK, Alma, VIDRIH-PERKO, Verena, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Acijev spodmol pri Petrinjah, Slovenija : dr. Francu Lebnu - Aciju za petinšestdesetletnico. − Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Sloveniji 20, 1992, 27−48.

 

Primož Pavlin na Academia.edu

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije (1. julij 201830. junij 2021)

Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije (1. julij 201130. junij 2014)

Ostali projekti >>