Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije
Sodelavci:
, , , ,
dr. Borut Toškan, Janja Tratnik Šumi
 
Trajanje:
1. julij 2018–30. junij 2021
Link SICRIS:
Skupnosti mrtvih, družbe živih
Šifra:
J6-9363
Opis

Na relativno majhnem in navidezno geografsko homogenem področju severnovzhodne Slovenije, se nahaja večje število raziskanih naselbin, grobišč in depojskih najdb, ki kažejo v istih obdobjih različno materialno kulturo in različne rituale manipulacij s predmeti. Danes so v regionalni (slovenski, hrvaški, avstrijski, madžarski….) arheološki literaturi definicije ritualov pokopavanja v okviru kulture žarnih grobišč dokaj nenatančne, precej posploševalne, podobno kot tudi opisi depozicije depojskih najdb.

Sodobne študije pozne bronaste dobe, pa opozarjajo na veliko variabilnost odnosov do predmetov oziroma variabilnost manipulacij z materialno kulturo. Zato bo projekt odgovarjal na vprašanja zakaj je bilo v pozni bronasti dobi severovzhodne Slovenije dokumentirano tako veliko raznolikosti v materialni kulturi, organizaciji rabe pokrajine/prostora in v strukturi pokopov iz depojskih najdb. Osredotočen bo na:

  • analize grobišč in manipulacije z ostanki pokojnikov in materialno kulturo v grobovih,
  • prostorsko organiziranost naselbin in manipulacije z materialno kulturo znotraj stavb in naselbin,
  • analize materialne kulture, ki ilustrirajo trgovino na dolge razdalje oziroma mobilnost posameznikov med družbami,
  • vprašanja kontinuitete in prekinitev poselitev naselbinskih kompleksov in pokopavanja na grobiščih,
  • vprašanja ustreznosti predlaganih in uveljavljenih kulturnih periodizacij in absolutnih kronologij.

 

Partnerji

ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo

Raziskovalna področja

Prazgodovina H341 

Ključne besede

pozna bronasta doba • kultura žarnih grobišč • biografija predmetov • trgovina • manipulacija z materialno kulturo • deponiranje • fragmentacija