Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije

Osnovni Podatki

Opis

Na relativno majhnem in navidezno geografsko homogenem področju severnovzhodne Slovenije, se nahaja večje število raziskanih naselbin, grobišč in depojskih najdb, ki kažejo v istih obdobjih različno materialno kulturo in različne rituale manipulacij s predmeti. Danes so v regionalni (slovenski, hrvaški, avstrijski, madžarski ….) arheološki literaturi definicije ritualov pokopavanja v okviru kulture žarnih grobišč dokaj nenatančne, precej posploševalne, podobno kot tudi opisi depozicije depojskih najdb.

Sodobne študije pozne bronaste dobe, pa opozarjajo na veliko variabilnost odnosov do predmetov oziroma variabilnost manipulacij z materialno kulturo. Zato projekt odgovarja na vprašanja zakaj je bilo v pozni bronasti dobi severovzhodne Slovenije dokumentirano tako veliko raznolikosti v materialni kulturi, organizaciji rabe pokrajine/prostora in v strukturi pokopov iz depojskih najdb. Osredotočen je na:

  • analize grobišč in manipulacije z ostanki pokojnikov in materialno kulturo v grobovih,
  • prostorsko organiziranost naselbin in manipulacije z materialno kulturo znotraj stavb in naselbin,
  • analize materialne kulture, ki ilustrirajo trgovino na dolge razdalje oziroma mobilnost posameznikov med družbami,
  • vprašanja kontinuitete in prekinitev poselitev naselbinskih kompleksov in pokopavanja na grobiščih,
  • vprašanja ustreznosti predlaganih in uveljavljenih kulturnih periodizacij in absolutnih kronologij.

***

Projekt zaokroža mednarodna znanstvena konferenca Od morja do morja: življenje in smrt v pozni bronasti dobi med "Panonskim" in Jadranskim morjem.
Cilj konference je predstavitev najnovejših rezultatov iz obdobja pozne bronaste in prehoda v starejšo železno dobo tako na področju vzhodne Slovenije, kot v širši regiji, od Panonije do Jadrana. Prispevke in razprave o večno zanimivih in pomembnih temah je predstavilo 55 strokovnjakov in različnih specialistov arheoloških znanosti iz 9 držav. Konferenca je 20. in 21. maja 2021 potekala v virtualnem okolju.


Ključne besede
fragmentacija
deponiranje
manipulacija z materialno kulturo
trgovina
biografija predmetov
kultura žarnih grobišč
pozna bronasta dobaRaziskovalna področja
Prazgodovina H341