Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Normes et valeurs d'échange dans les sociétés protohistoriques européennes
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2008–31. december 2009
Šifra:
BI-FR/08-09-PROTEUS-011
Opis

Znanstveno tehnološko sodelovanje s Francosko republiko, program Proteus 2008-2009

V okviru sodelovanja in izmenjave med slovenskimi in francoskimi raziskovalci nameravamo razvijati analitična orodja za preučevanje standardnega merskega sistema kot tudi družbene in ekonomske vrednosti bronastih izdelkov v prazgodovinskih družbah. Raziskovanje je usmerjeno v preučevanje stikov med bakrovimi rudišči v Alpah in območji porabe končnih bronastih izdelkov na izbranih študijskih območjih v Sloveniji in Franciji. Vključena je tudi problematika prepoznavanja produkcijskih in distribucijskih centrov ter prostorski vidik izmenjave.