Skip to main content
Dr. Janez Dular


+386 (0)1 47 06 380

Janez.Dular@zrc-sazu.si/Upokojeni sodelavec/

Izobrazba:

  • diploma iz arheologije 1972, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz arheologije 1982, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

Institut für Vor- und Frühgeschichte der Ludwig-Maximilians Universität, München (štipendist Humboldtove fondacije v šolskem letu 1984-1985)

Naziv:

znanstveni svetnik

Področje preučevanja:

  • bronasta doba
  • starejša železna doba; naselbinska arheologija.
  • Jugovzhodna Slovenija v železni dobi
  • Prazgodovinska utrjena naselja na Dolenjskem

Raziskovalni program:

Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi

Uredništvo:

Nagrade in priznanja

Monografije

DULAR, Janez, TECCO HVALA, Sneža (ur.). Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 34, 2018.

Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33, 2016, 224 fotografij, načrtov in risb, 100 tabel, 5 prilog (soavtor Drago Svoljšak)

Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27, 2013, 69 fotografij, načrtov, risb in grafov, 98 tabel.

Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010, 384 str., 117 fotografij, risb in načrtov, 25 preglednic in grafov, 171 tabel (soavtorica Marjana Tomanič Jevremov)

Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 12, 2007, 392 str., 4 barvne fotografij,e oz. karte, 275 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov (soavtorica Sneža Tecco Hvala)

Železnodobne gomile na Magdalenski gori. - Katalogi in monografije 36, Ljubljana 2004, 192 str. +174 tab. + 13 pril. (soavtorici S. Tecco Hvala in E. Kocuvan).

Halštatske nekropole Dolenjske. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 6, 2003, 272 str., 149 č/b slik + 92 tabel

Oloris. Bronastodobno naselje pri Dolnjem Lakošu. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 5, 2002, 228 str. + 65 tabel + 5 pril. (soavtorici Irena Šavel in Sneža Tecco Hvala)

Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju. - Opera Instituti archaeologici Sloveniae 1, 1995, 242 str. + 85 tab. + 9 pril. (soavtorja Slavko Ciglenečki in Anja Dular).

Topografsko področje XI (Bela krajina). - Arheološka topografija Slovenije, Ljubljana 1985, 120 str. + 8 str. slik + 1 zemljevid.

Halštatska keramika v Sloveniji. Prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem. - Dela 1. razreda SAZU, Ljubljana 1982, 254 str. + 27 tab.

Podzemelj. - Katalogi in monografije 16, Ljubljana 1978, 29 str. + 43 tab.

PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (raziskovalni program • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II (aplikativni projekt • 01. julij 2009 - 30. september 2010)
Standardi in menjalne vrednosti v evropskih prazgodovinskih družbah (aplikativni projekt • 01. januar 2008 - 31. december 2009)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (01. januar 2004 - 03. december 2008)