Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II

applied project
Osnovni Podatki

Opis

Projekt DEDI II predstavlja nadgradnjo uspešnega pilotnega raziskovalnega projekta DEDI, ki je bil namenjen izdelavi koncepta spletne zbirke naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. DEDI je izhajal iz vsebinskih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice ter Parka Škocjanske jame, rezultat projekta pa je bila študija izvedljivosti in implementacija portala kulturne in naravne dediščine. Spoznanja pridobljena v projektu DEDI nadgrajuje projekt DEDI II, kjer je, poleg tehnoloških, zbran tudi močan konzorcij vsebinskih partnerjev. Poudarki projekta so novi pristopi k predstavitvi dediščine (napredne dediteke), njeni umeščenosti v prostor (poleg geolokacije tudi časovna komponenta) ter dostopnosti. Portal bo dostopen najširši javnosti, ki bo vabljena k soustvarjanju in ocenjevanju ponujenih vsebin.

DEDI II ponuja napredne načine povezovanja objektov kulturne in naravne dediščine, napredne načine pripovedovanja oz. pregledovanja objektov (nelinearne pripovedi) ter napredne načine predstavitve (spreminjanje objekta, njegove lokacije, ipd. skozi čas - t. i. 4D predstavitev). Odprtost projekta ne bo samo na uporabniški ravni - objekti dediščine bodo na voljo tudi preko spletnih servisov drugim ponudnikom tovrstnih vsebin. Preko implicitne podpore večmedijskim materialom in semantično podprte kategorizacije, na katerih bodo osnovani spletni servisi za prelivanje vsebin, bodo le-te ponujene tudi Europeana-i, ki je že za DEDI I pokazala izjemen interes.

Tehnološko gledano, bodo v okviru projekta DEDI II, uspešni koncepti preteklega projekta nadgrajeni tako funkcionalno kot tudi implementacijsko. V sklopu slednjega se zavedamo, da je implementacija projekta DEDI bila zgolj študija izvedljivosti, ki jo bo potrebno delno reimplementirati, da bo zadovoljila visoke standarde stabilnosti in povezovanja do drugih ponudnikov. Vsebinsko gledano projekt DEDI II, kot prvi, prinaša kategorizacijo in prostorsko umeščenost vseh objektov kulturne in naravne dediščine v Sloveniji.

Več ...