Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2011–31. december 2015
Šifra:
J6-4057
Opis

Objave | Poročila

 

Grobišče Župna cerkev v Kranju nudi enkratno možnost za kakovosten preskok v arheološkem poznavanju srednjeevropskega zgodnjega srednjega veka pa tudi mlajših stoletij, saj omogoča s pomočjo naravoslovnih metod (C-14) vzpostaviti reprezentativno absolutno kronologijo v jugovzhodno alpskem prostoru, ki bo uporabna tudi za območje severne Italije, Švice, Avstrije, južne in srednje Nemčije, Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, delno celo v Romuniji, torej povsod, kjer obstaja sorodno arheološko gradivo. Grobišče Župna cerkev v Kranju ima preko 2100 arheološko raziskanih grobov iz časa od 7. st. do 18. st., zato se po velikosti in času trajanja neprekinjenega pokopavanja uvršča med največja srednjeveška grobišča v Evropi. Skoraj polovica teh grobov pripada zgodnjesrednjeveškemu obdobju. Gradivo obsega preko 1100 predmetov, za antropološko analizo je na voljo preko 700 okostij (hrani: Gorenjski muzej v Kranju).


Grobišče Župna cerkev Kranju, grob 1965_z171

Izdelava absolutne kronologije grobišča Župna cerkev v Kranju bi poleg kronoloških vprašanj v kombinaciji z rezultati antropološke analize ponudila odgovor za razreševanje vrste interpretativnih problemov srednjeevropske arheologije: od problemov arheoloških tipologij do problemov formiranja identitetnih skupin in vprašanja možnosti zaznavanja populacijskih migracij. Gre za unikatno najdišče, katerega objava in analiza je davni deziderat domače in mednarodne strokovne javnosti.

***

Rezultati

Ob projektu izhaja elektronska zbirka gradiva:

 

Rezultati dela v monografijah:

 

Rezultati dela v člankih: