Naslov:
3D Archaeology. Early Medieval Earrings from Kranj
Avtorja:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Namen pričujoče iKnjige je predstaviti trirazsežne modele izbranih zgodnjesrednjeveških uhanov iz najdišča Župna cerkev v Kranju. iKnjiga je nastala v okviru raziskav najdišča Župna cerkev v Kranju, kjer smo poleg običajnih postopkov arheološkega dokumentiranja uvedli tudi trirazsežno dokumentiranje artefaktov. Zaradi različnih omejitev smo trirazsežno dokumentiranje zaenkrat omejili na izbrane uhane.

iKnjiga je v celoti napisana v angleškem jeziku.

Kazalo vsebine
 • 1 Introduction
 • 2 Methodology of 3D digitisation in archaeology
  • 2.1 3D digitisation in archaeology
  • 2.2 3D digitisation in Slovenian archaeology
  • 2.3 State of the art and a look into the future
  • 2.4 A silhouette method and 3D documentation of early medieval earrings
 • 3 The Site
 • 4 The Artefacts
  • 4.1Crescent-Shaped Earrings
  • 4.2 Other Earrings
 • 5 3D Catalogue
 • 6 Bibliography

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-773-8

Specifikacija

internetna objava • iba • 104 strani • 125 risb, fotografij, zemljevidov in 3 R modelov

Različice

Dotik dediščine