Phone:
+386 (0)1 47 06 382
E-mail:
Research interests

Education

 • B. Sc. in archaeology 1983, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • MA in archaeology 2001, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Ph. D. in archaeology 2011, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Present position

Research Fellow

Research interests

prehistory, Bronze Age, sickles

 

Selected publications

After 2010

Before 2010

 • PAVLIN, Primož, Prazgodovinsko višinsko naselje Gradec pri Blečjem Vrhu na Dolenjskem / The prehistoric hilltop settlement of Gradec near Blečji Vrh in Dolenjska. − Arheološki vestnik 62, 2011, 131−163.
 • PAVLIN, Primož, DULAR, Janez. Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju. (Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills) − Arheološki vestnik 58, 2007, 65−120.
 • PAVLIN, Primož. Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Velikega Bukovca / Late Bronze Age sickle from Veliki Bukovec. Podravina (Samobor), svib. 2006, vol. 5, br. 9, 131−135.
 • PAVLIN, Primož. Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice. / Middle Bronze Age left-handed tanged sickles and a sword from the Ljubljanica River. − Arheološki vestnik 57, 2006, 69−83.
 • DULAR, Janez, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji.(Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Umgebung von Dole pri Litiji) − Arheološki vestnik 54, 2003, 159−224.
 • DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža.Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke ( Vorgeschichtliche Höhensiedlungen im Krkatal). − Arheološki vestnik 51, 2000, 119−170.
 • PAVLIN, Primož. Bronastodobni jezičastoročajni srpi z Y-ornamentom (Bronzezeitliche Griffzungensicheln mit Y-Motiv). − Arheološki vestnik 48,1997, 27−40.
 • TURK, Ivan, MODRIJAN, Zvezdana, PRUS, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, VIDRIH-PERKO, Verena, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Podmol pri Kastelcu − novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija (Podmol near Kastelec - A New Multi-layered Archaeological Site on the Karst in Slovenia). − Arheološki vestnik 44, 1993, 45−96.
 • TURK, Ivan, BAVDEK, Alma, VIDRIH-PERKO, Verena, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Acijev spodmol pri Petrinjah, Slovenija : dr. Francu Lebnu - Aciju za petinšestdesetletnico. − Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Sloveniji 20, 1992, 27−48.

 

Primož Pavlin on Academia.edu

All publications (COBISS) >>
Selected projects