Phone:
+386 (0)1 47 06 382
E-mail:
Research interests

Education

 • B. Sc. in archaeology 1983, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • MA in archaeology 2001, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Ph. D. in archaeology 2011, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Present position

Research Fellow

Research interests

prehistory, Bronze Age, sickles

 

Selected publications

2014−2020

 

Before 2010

 • PAVLIN, Primož, Prazgodovinsko višinsko naselje Gradec pri Blečjem Vrhu na Dolenjskem / The prehistoric hilltop settlement of Gradec near Blečji Vrh in Dolenjska. − Arheološki vestnik 62, 2011, 131−163.
 • PAVLIN, Primož, DULAR, Janez. Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju. (Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills) − Arheološki vestnik 58, 2007, 65−120.
 • PAVLIN, Primož. Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Velikega Bukovca / Late Bronze Age sickle from Veliki Bukovec. Podravina (Samobor), svib. 2006, vol. 5, br. 9, 131−135.
 • PAVLIN, Primož. Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice. / Middle Bronze Age left-handed tanged sickles and a sword from the Ljubljanica River. − Arheološki vestnik 57, 2006, 69−83.
 • DULAR, Janez, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji.(Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Umgebung von Dole pri Litiji) − Arheološki vestnik 54, 2003, 159−224.
 • DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža.Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke ( Vorgeschichtliche Höhensiedlungen im Krkatal). − Arheološki vestnik 51, 2000, 119−170.
 • PAVLIN, Primož. Bronastodobni jezičastoročajni srpi z Y-ornamentom (Bronzezeitliche Griffzungensicheln mit Y-Motiv). − Arheološki vestnik 48,1997, 27−40.
 • TURK, Ivan, MODRIJAN, Zvezdana, PRUS, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, VIDRIH-PERKO, Verena, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Podmol pri Kastelcu − novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija (Podmol near Kastelec - A New Multi-layered Archaeological Site on the Karst in Slovenia). − Arheološki vestnik 44, 1993, 45−96.
 • TURK, Ivan, BAVDEK, Alma, VIDRIH-PERKO, Verena, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Acijev spodmol pri Petrinjah, Slovenija : dr. Francu Lebnu - Aciju za petinšestdesetletnico. − Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Sloveniji 20, 1992, 27−48.

 

Primož Pavlin on Academia.edu

All publications (COBISS) >>
Selected projects

PROGRAMME: Archaeological research (2015−2021) (research programme • 1 January 201531 December 2021)

The Župna Cerkev Cemetery in Kranj (1 July 201131 December 2015)

Social differentiation and cultural identities in the Iron Age on the territory of Slovenia (1 July 201130 June 2014)

Other projects >>