Telefon:
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana)
Telefon lab.:
+386 (0)1 320 73 65 (Ig)
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • diploma iz biologije 2004, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz biologije 2011, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani

Izpopolnjevanje v tujini

 • 2006−2007: Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) Universität Basel, CH-Basel
 • 2014: Naktuinbouw and Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands

Naziv:

dr. bioloških znanosti, znanstvena sodelavka,
docentka za arheološko naravoslovje in arheometrijo pri Univerzi v Ljubljani

Področje preučevanja:

Arheobotanika, dendrokronologija

 • semena, plodovi
 • les, oglje, mikroskopski anatomski preparati lesa
 • ostali vegetativni deli rastlin

Pedagoška dejavnost:

Nagrade in priznanja:

Izbrane publikacije

2020

 • JAMNIK, Pavel, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, TOLAR, Tjaša, BLAŽINA, Bruno. Jama Globoška peč, novo paleontološko in paleolitsko najdišče na Kraškem robu : rezultati poskusnega vkopa v plasti = La grotta Globoška peč, un nuovo sito paleontologico e paleolitico sul Ciglione carsico : risultati del saggio stratigrafico preliminare = The Globoška Peč Cave, a new paleonthological and Paleolithic site on the Karst edge : results of the experimental trial excavation. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 30/2, 2020, 177−200, DOI: 10.19233/ASHS.2020.11.
 • TOLAR Tjaša, GALIK Alfred, LE BAILLY Matthieu, DUFOUR Benjamin, CAF Nina, TOŠKAN Borut, BUŽAN Elena, ZVER Lars, JANŽEKOVIČ Franc, VELUŠČEK Anton, Multi‑proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation History and Archaeobotany (https://doi.org/10.1007/s00334-020-00805-y.
 • TOLAR Tjaša, VOVK Irena, JUG Urška, The use of Cornus sanguinea L. (dogwood) fruits in the Late Neolithic. − Vegetation History and Archaeobotany (2020).
 • FILIPOVIĆ, Dragana M., MEADOWS, John, DAL CORSO, Marta, KIRLEIS, Wiebke, ALSLEBEN, Almuth, AKERET, Örni, BITTMANN, Felix, BOSI, Giovanna, CIUTǍ, Beatrice, DRESLEROVÁ, Dagmar, EFFENBERGER, Henrike, GYULAI, Ferenc, HEISS, Andreas G., HELLMUND, Monika, JAHNS, Susanne, JAKOBITSCH, Thorsten, KAPCIA, Magda, KLOOSS, Stefanie, KOHLER-SCHNEIDER, Marianne, KROLL, Helmut, MAKAROWICZ, Przemysław, MARINOVA, Elena, MÄRKLE, Tanja, MEDOVIĆ, Aleksandar, MERCURI, Anna Maria, MUELLER-BIENIEK, Aldona, NISBET, Renato, PASHKEVICH, Galina, PEREGO, Renata, POKORNÝ, Petr, POSPIESZNY, Łukasz, PRZYBYŁA, Marcin S., REED, Kelly, RENNWANZ, Joanna, STIKA, Hans-Peter, STOBBE, Astrid, TOLAR, Tjaša, WASYLIKOWA, Krystyna, WIETHOLD, Julian, ZERL, Tanja. New AMS 14C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. Scientific reports. 2020, vol. 10, art. no. 13698, str. 1-17. DOI: 10.1038/s41598-020-70495-z

2019

2018

2017−2015

2013−2010

 • TOLAR; Tjaša, Analiza oglja. V: Štular, Benjamin (ur.) 2013. Grad Smlednik : raziskave 2011-2012, (Monografije CPA, 2). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 91−95.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Arheobotanične raziskave na kolišču Stare gmajne, datiranem na osnovi raziskav lesa, Les /  Wood 64 (2012), št. 5, 106–115.
 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. – Veg. Hist. Archaeobot. 20/3, 2011, 207–222.
 • ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Dating of 4th millennium BC pile–dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia.J. archaeol. sci. 37, 2010, 2031–2039.
 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements. – Veg. hist. Archaeobot. 19/1, 2010, 53–67.

2009

 • PAJAGIČ BREGAR, Gojka, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, STRLIČ, Matija, BUKOŠEK, Vili, KOLAR, Jana, RAVBAR, Igor. Raziskave in konserviranje preje z Ljubljanskega barja = Analysis and conservation of the Ljubljansko barje yarn. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 309–318.
 • TOLAR, Tjaša, ZUPANČIČ, Martin. Novoodkrite lesene najdbe s Starih gmajn pri Verdu = Newly discovered wooden finds from Stare gmajne near Verd. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 235–243.
 • GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, ERIČ, Miran, TOLAR, Tjaša. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri = Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile–dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 167–175.
 • ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, KROMER, Bernd. Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica = Dendrochronological research at the pile–dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 177–195.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Discovery of flax (Linum usitatissimum) at Ljubljansko barje, Slovenia. – Histria antiqua 18/1, 2009, 187–194.

2008

2006

 • ČUFAR, Katarina, TOLAR, Tjaša. Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.),. Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile– dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana, 2006, 123–127.
 • ČUFAR, Katarina, KORENČIČ, Tjaša, TRAJKOVIĆ, Jelena, Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja / Wood from three archaeological sites in Croatia and its research potential, Drvna industrija 57/2, 2006, 67–73.

***

Doktorska disertacija: Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja (pdf)

***

Poljudni prispevki

Konference

 • FILIPOVIĆ, Dragana, MEADOWS, John, DAL CORSO, Marta, EFFENBERGER, Henrike, ALSLEBEN, Almuth, AKERET, Örni, BITTMANN, Felix, BOSI, Giovanna, CAPPERS, René T. J., CIUTǍ, Beatrice, DRESLEROVÁ, Dagmar, GYULAI, Ferenc, HEISS, Andreas G., JAHNS, Susanne, KAPCIA, Magda, KOHLER-SCHNEIDER, Marianne, KROLL, Helmut, MARINOVA, Elena, MÄRKLE, Tanja, MEDOVIĆ, Aleksandar, MERCURI, Anna Maria, MUELLER-BIENIEK, Aldona, NISBET, Renato, PEREGO, Renata, POKORNÝ, Petr, PRZYBYŁA, Marcin S., REED, Kelly, STIKA, Hans-Peter, TOLAR, Tjaša, WASYLIKOWA, Krystyna, WIETHOLD, Julian, ZERL, Tanja, KIRLEIS, Wiebke. Ex Oriente seges : the arrival and establishment of broomcorn millet in Europe. V: Program and abstracts, 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany - IWGP 2019, Lecce 3rd - 8th June 2019. Lecce: Università del Salento. 2019, str. 28-29. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/iwgp/article/view/20552/17415. [COBISS.SI-ID 44765229]
 • TOLAR, Tjaša, GALIK, Alfred, ROSENBERG, Erwin, LE BAILLY, Matthieu, CAF, Nina, ANDRIČ, Maja, TOŠKAN, Borut, BUŽAN, Elena, ZVER, Lars, JANŽEKOVIČ, Franc, VELUŠČEK, Anton. What infos can we get from the analyses of the Late Neolithic dog (Canis familiaris) excrements?. V: Program and abstracts, 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany - IWGP 2019, Lecce 3rd - 8th June 2019. Lecce: Università del Salento. 2019, str. 113. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/iwgp/article/view/20556/17419. [COBISS.SI-ID 44760877]
 • TOLAR, Tjaša, HOFMAN, Barbara. Naravno rastje in vegetacija v okolici barjanskih kolišč. V: Dolgoročne spremembe okolja 2019 : 14. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU. Ljubljana: ZRC SAZU. 2019, str. 3. [COBISS.SI-ID 44745261]
 • TOLAR, Tjaša. Proso, novost v prazgodovinskem poljedelstvu in preživetju : kdaj in zakaj? : predavanje na srečanju "Dan bronaste dobe 2019", Dvorana zemljepisnega muzeja, Ljubljana (SLO), 11. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45560877]
 • TOLAR, Tjaša. Uporaba drena (Cornus sp.) v času kolišč. V: Dolgoročne spremembe okolja 2019 : 14. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU. Ljubljana: ZRC SAZU. 2019, str. 3. [COBISS.SI-ID 44745517]
 • Tjaša TOLAR, Irena VOVK, Vesna GLAVNIK, Urška JUG, Alen ALBREHT, Selective use of Cornus sanguinea l. (red dogwood) berries in Late Neolithic. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5th−8th September 2018, Barcelona.
 • KOSTAJNŠEK, Klara, GRÖMER, Karina, PAJAGIČ BREGAR, Gojka, TOLAR, Tjaša, Analiza tekstilne najdbe z naselbine Most na Soči iz halštatskega obdobja (pdf); poster
 • A. KRIVOGRAD KLEMENČIČ, N. OGRINC, M. NEČEMER, J. FAGANELI, T. TOLAR, M. ANDRIČ, Spremembe vegetacije in hidrologije ter razvoj šotnega barja v okolici Bevk (Ljubljansko barje). − Dolgoročne spremembe okolja 2017, 11. 5. 2017
 • T. TOLAR, B. TOŠKAN, M. ANDRIČ in F. JANŽEKOVIČ, Paleookoljske raziskave kolišč na Ljubljanskem barju. Nam lahko povedo kaj več o klimatskih, sezonskih in okoljskih razmerah tedanjega časa? − Dolgoročne spremembe okolja 2017, 11. 5. 2017
 • TOLAR, Tjaša. Pile-dwellers plant nutrition in 4th millenium BC from Ljubljana Marshes, Slovenia: predavanje, 21st Neolithic Seminar "Pottery and Food: Dietary Practices in Prehistory", Filozofska fakulteta v Ljubljani, 7. nov. 2014.
 • TOLAR, Tjaša. Archaeobotanical investigations at Eneolithic pile-dwelling sites from Ljubljansko barje, Slovenia. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 56.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, DIRJEC, Janez, JACOMET, Stefanie. Cereal chaff used as a temper in a loam-weight : new evidence from a Slovenian Late Neolithic pile-dwelling site : predstavitev posterja v okviru mednarodnega posvetovanja "Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites", University of Bern, Poster Session 3, 12. jun. 2014.
 • Tjaša Tolar, Maja Andrič, Macrofossil and pollen analyses from Neolithic pile-dwellings at Ljubljansko barje, Slovenia, Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, Solun, 18. junij 2013.
 • Tjaša TOLAR, Makrorastlinski ostanki z bronastodobnih najdišč po Sloveniji (pretekle in nove raziskave), Dan bronaste dobe 2013, Ljubljana, 23. oktober 2013.
 • Tjaša Tolar, Pojav pomembnejših kulturnih rastlin na Slovenskem: pregled arheobotaničnih raziskav, Dolgoročne spremembe okolja 2013, Ljubljana, 7. maj 2013

Predavanja

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji (1. november 202031. oktober 2023)

5000 let paše in rudarjenja v Julijskih Alpah: proučevanje jezerskih sedimentov, antropogeno preoblikovane krajine in arheoloških najdb ter rekonstrukcija vpliva klime in človeka na okolje (1. julij 201930. junij 2022)

Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (1. julij 201930. junij 2022)

Kolapijani – ljudstvo ob reki Kolpi v železni dobi (1. september 202031. avgust 2023)

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (1. julij 201930. november 2021)

Ostali projekti >>