Telefon:
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana), +386 (0)1 320 73 65 (Ig)
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • diploma iz biologije 2004, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz biologije 2011, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani

Izpopolnjevanje v tujini

 • 2006−2007: Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) Universität Basel, CH-Basel
 • 2014: Naktuinbouw and Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands

Naziv:

dr. bioloških znanosti, znanstvena sodelavka,
docentka za arheološko naravoslovje in arheometrijo pri Univerzi v Ljubljani

Področje preučevanja:

Arheobotanika, dendrokronologija

 • semena, plodovi
 • les, oglje, mikroskopski anatomski preparati lesa
 • ostali vegetativni deli rastlin

Nagrade in priznanja:

Izbrane publikacije

2019

 

2018

 

2017−2015

 

2013−2010

 • TOLAR; Tjaša, Analiza oglja. V: Štular, Benjamin (ur.) 2013. Grad Smlednik : raziskave 2011-2012, (Monografije CPA, 2). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 91−95.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Arheobotanične raziskave na kolišču Stare gmajne, datiranem na osnovi raziskav lesa, Les /  Wood 64 (2012), št. 5, 106–115.
 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. – Veg. Hist. Archaeobot. 20/3, 2011, 207–222.
 • ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Dating of 4th millennium BC pile–dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia.J. archaeol. sci. 37, 2010, 2031–2039.
 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements. – Veg. hist. Archaeobot. 19/1, 2010, 53–67.

 

2009

 • PAJAGIČ BREGAR, Gojka, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, STRLIČ, Matija, BUKOŠEK, Vili, KOLAR, Jana, RAVBAR, Igor. Raziskave in konserviranje preje z Ljubljanskega barja = Analysis and conservation of the Ljubljansko barje yarn. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 309–318.
 • TOLAR, Tjaša, ZUPANČIČ, Martin. Novoodkrite lesene najdbe s Starih gmajn pri Verdu = Newly discovered wooden finds from Stare gmajne near Verd. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 235–243.
 • GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, ERIČ, Miran, TOLAR, Tjaša. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri = Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile–dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 167–175.
 • ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, KROMER, Bernd. Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica = Dendrochronological research at the pile–dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 177–195.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Discovery of flax (Linum usitatissimum) at Ljubljansko barje, Slovenia. – Histria antiqua 18/1, 2009, 187–194.

 

2008

 

2006

 • ČUFAR, Katarina, TOLAR, Tjaša. Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje. – V: VELUŠČEK, Anton (ur.),. Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile– dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana, 2006, 123–127.
 • ČUFAR, Katarina, KORENČIČ, Tjaša, TRAJKOVIĆ, Jelena, Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja / Wood from three archaeological sites in Croatia and its research potential, Drvna industrija 57/2, 2006, 67–73.

***

Doktorska disertacija: Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja (pdf)

***

Poljudni prispevki

Konference

Predavanja

***

Vse publikacije (COBISS) >>