Arheobotanika: Stran za študente in arheologe na terenu | Raziskovalna dejavnost | Raziskovalna oprema | Referenčna zbirka | Spletne povezave

Raziskovalna dejavnost

1. Arheobotanika

Arheobotanične raziskave sedimentov s kulturne plasti

Neobjavljena poročila raziskav hrani Arhiv Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

Posebne arheobotanične najdbe

 


Preja s Starih gmajn; pečke vinske trte z eneolitskega kolišča in antične Vrhnike; ogrlični obroček s Hočevarice


Lesen ročaj, drevesna goba in lok s Starih gmajn

Na vrh | >> Dendrokronologija