Phone:
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana)
Phone. lab.:
+386 (0)1 320 73 65 (Ig)
E-mail:
Links:
Research interests

Education and Qualifications:

 • B. Sc., Biology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, 2004
 • Ph. D, Biology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, 2011

Education abroad

 • 2006−2007: Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) Universität Basel, CH-Basel
 • 2014: Naktuinbouw and Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands

Research interests

Teaching

 • 2011 -: lectures to students of archeology at University of Ljubljana
 • 2017 -: mentoring of a graduate student of archeology. Title of the diploma paper: "Comparison of two different sampling methods in archaeobotany from the area of Roman cemetery at Gosposvetska Street in Ljubljana".
 • 2020 -: mentoring of master's student of archeology. Title of the master's thesis: "Traces of dietary habits in the Roman period on the example of archaeobotanical analyzes from two locations in the area of Emona: NUK II and Šumi".
 • 2021: mentoring of a student from the University of Zadar; practical work in archaeobotany (Erasmus student exchange)
 • 2021 -: lectures to students of comparative linguistics at University of Ljubljana

Awards and Recognitions:

Selected publications

2020

 • JAMNIK, Pavel, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, TOLAR, Tjaša, BLAŽINA, Bruno. Jama Globoška peč, novo paleontološko in paleolitsko najdišče na Kraškem robu : rezultati poskusnega vkopa v plasti = La grotta Globoška peč, un nuovo sito paleontologico e paleolitico sul Ciglione carsico : risultati del saggio stratigrafico preliminare = The Globoška Peč Cave, a new paleonthological and Paleolithic site on the Karst edge : results of the experimental trial excavation. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 30/2, 2020, 177−200, DOI: 10.19233/ASHS.2020.11.
 • TOLAR Tjaša, GALIK Alfred, LE BAILLY Matthieu, DUFOUR Benjamin, CAF Nina, TOŠKAN Borut, BUŽAN Elena, ZVER Lars, JANŽEKOVIČ Franc, VELUŠČEK Anton, Multi‑proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation History and Archaeobotany (https://doi.org/10.1007/s00334-020-00805-y).
 • TOLAR Tjaša, VOVK Irena, JUG Urška, The use of Cornus sanguinea L. (dogwood) fruits in the Late Neolithic. − Vegetation History and Archaeobotany (2020).
 • FILIPOVIĆ, Dragana M., MEADOWS, John, DAL CORSO, Marta, KIRLEIS, Wiebke, ALSLEBEN, Almuth, AKERET, Örni, BITTMANN, Felix, BOSI, Giovanna, CIUTǍ, Beatrice, DRESLEROVÁ, Dagmar, EFFENBERGER, Henrike, GYULAI, Ferenc, HEISS, Andreas G., HELLMUND, Monika, JAHNS, Susanne, JAKOBITSCH, Thorsten, KAPCIA, Magda, KLOOSS, Stefanie, KOHLER-SCHNEIDER, Marianne, KROLL, Helmut, MAKAROWICZ, Przemysław, MARINOVA, Elena, MÄRKLE, Tanja, MEDOVIĆ, Aleksandar, MERCURI, Anna Maria, MUELLER-BIENIEK, Aldona, NISBET, Renato, PASHKEVICH, Galina, PEREGO, Renata, POKORNÝ, Petr, POSPIESZNY, Łukasz, PRZYBYŁA, Marcin S., REED, Kelly, RENNWANZ, Joanna, STIKA, Hans-Peter, STOBBE, Astrid, TOLAR, Tjaša, WASYLIKOWA, Krystyna, WIETHOLD, Julian, ZERL, Tanja. New AMS 14C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. Scientific reports. 2020, vol. 10, art. no. 13698, str. 1-17. DOI: 10.1038/s41598-020-70495-z

2019

 

2018

 

2017−2015

 

2010−2013

 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. – Veg. Hist. Archaeobot. 20/3, 2011, 207–222.
 • ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Dating of 4th millennium BC pile–dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia.J. archaeol. sci. 37, 2010, 2031–2039.
 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements. – Veg. hist. Archaeobot. 19/1, 2010, 53–67.

 

2009

 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Discovery of flax (Linum usitatissimum) at Ljubljansko barje, Slovenia. – Histria antiqua 18/1, 2009, 187–194.
 • GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, ERIČ, Miran, TOLAR, Tjaša. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri = Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile–dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra. – In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 167–175.
 • ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, KROMER, Bernd. Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica = Dendrochronological research at the pile–dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica. – In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 177–195.
 • TOLAR, Tjaša, ZUPANČIČ, Martin. Novoodkrite lesene najdbe s Starih gmajn pri Verdu = Newly discovered wooden finds from Stare gmajne near Verd. – In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 235–243.
 • PAJAGIČ BREGAR, Gojka, VELUŠČEK, Anton, TOLAR, Tjaša, STRLIČ, Matija, BUKOŠEK, Vili, KOLAR, Jana, RAVBAR, Igor. Raziskave in konserviranje preje z Ljubljanskega barja = Analysis and conservation of the Ljubljansko barje yarn. – In: VELUŠČEK, Anton (ed.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16). Ljubljana, 2009, 309–318.

 

2008

 • TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, Anton, Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju (The wooden handle of a stone hammer-axe from the Eneolithic pile–dwelling settlement Stare gmajne near Verd in the Ljubljansko barje, Slovenia). – Arheološki vestnik 59, 2008, 49–56.
 • TOLAR, Tjaša, JAKŠE, Jernej, KOROŠEC–KORUZA, Zora, The oldest macroremains of Vitis from Slovenia. – Veg. hist. archaeobot. 17/1, 2008, 93–102.

 

2006

 • ČUFAR, Katarina, TOLAR, Tjaša. Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje. = Investigations of wood from Resnikov prekop and radiocarbon dating. – In: VELUŠČEK, Anton (ed.), Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile– dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana, 2006, 123–127.
 • ČUFAR, Katarina, KORENČIČ, Tjaša, TRAJKOVIĆ, Jelena, Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja / Wood from three archaeological sites in Croatia and its research potential, Drvna industrija 57/2, 2006, 67–73.

***

Public contributions:

Conferences:

 • FILIPOVIĆ, Dragana, MEADOWS, John, DAL CORSO, Marta, EFFENBERGER, Henrike, ALSLEBEN, Almuth, AKERET, Örni, BITTMANN, Felix, BOSI, Giovanna, CAPPERS, René T. J., CIUTǍ, Beatrice, DRESLEROVÁ, Dagmar, GYULAI, Ferenc, HEISS, Andreas G., JAHNS, Susanne, KAPCIA, Magda, KOHLER-SCHNEIDER, Marianne, KROLL, Helmut, MARINOVA, Elena, MÄRKLE, Tanja, MEDOVIĆ, Aleksandar, MERCURI, Anna Maria, MUELLER-BIENIEK, Aldona, NISBET, Renato, PEREGO, Renata, POKORNÝ, Petr, PRZYBYŁA, Marcin S., REED, Kelly, STIKA, Hans-Peter, TOLAR, Tjaša, WASYLIKOWA, Krystyna, WIETHOLD, Julian, ZERL, Tanja, KIRLEIS, Wiebke. Ex Oriente seges : the arrival and establishment of broomcorn millet in Europe. V: Program and abstracts, 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany - IWGP 2019, Lecce 3rd - 8th June 2019. Lecce: Università del Salento. 2019, str. 28-29. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/iwgp/article/view/20552/17415. [COBISS.SI-ID 44765229]
 • TOLAR, Tjaša, GALIK, Alfred, ROSENBERG, Erwin, LE BAILLY, Matthieu, CAF, Nina, ANDRIČ, Maja, TOŠKAN, Borut, BUŽAN, Elena, ZVER, Lars, JANŽEKOVIČ, Franc, VELUŠČEK, Anton. What infos can we get from the analyses of the Late Neolithic dog (Canis familiaris) excrements?. V: Program and abstracts, 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany - IWGP 2019, Lecce 3rd - 8th June 2019. Lecce: Università del Salento. 2019, str. 113. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/iwgp/article/view/20556/17419. [COBISS.SI-ID 44760877]
 • TOLAR, Tjaša, HOFMAN, Barbara. Naravno rastje in vegetacija v okolici barjanskih kolišč. V: Dolgoročne spremembe okolja 2019 : 14. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU. Ljubljana: ZRC SAZU. 2019, str. 3. [COBISS.SI-ID 44745261]
 • TOLAR, Tjaša. Proso, novost v prazgodovinskem poljedelstvu in preživetju : kdaj in zakaj? : predavanje na srečanju "Dan bronaste dobe 2019", Dvorana zemljepisnega muzeja, Ljubljana (SLO), 11. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45560877]
 • TOLAR, Tjaša. Uporaba drena (Cornus sp.) v času kolišč. V: Dolgoročne spremembe okolja 2019 : 14. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU. Ljubljana: ZRC SAZU. 2019, str. 3. [COBISS.SI-ID 44745517]
 • Tjaša TOLAR, Irena VOVK, Vesna GLAVNIK, Urška JUG, Alen ALBREHT, Selective use of Cornus sanguinea l. (red dogwood) berries in Late Neolithic. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5th−8th September 2018, Barcelona.
 • TOLAR, Tjaša. Pile-dwellers plant nutrition in 4th millenium BC from Ljubljana Marshes, Slovenia: 21st Neolithic Seminar "Pottery and Food: Dietary Practices in Prehistory", Filozofska fakulteta, Ljubljana, 7th November 2014.
 • TOLAR, Tjaša. Archaeobotanical investigations at Eneolithic pile-dwelling sites from Ljubljansko barje, Slovenia. In: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, 56.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, DIRJEC, Janez, JACOMET, Stefanie. Cereal chaff used as a temper in a loam-weight : new evidence from a Slovenian Late Neolithic pile-dwelling site : poster at the "Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites", University of Bern, Poster Session 3, 12th June 2014.
 • Tjaša Tolar, Maja Andrič, Macrofossil and pollen analyses from Neolithic pile-dwellings at Ljubljansko barje, Slovenia, Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, Solun, 18th June 2013.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

***

PhD Thesis: Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja (Archaeobotanical investigations at the sites of Ljubljansko barje, Slovenia) (pdf)

 

All publications (COBISS) >>
Selected projects

PROGRAMME: Archaeological research (2015−2021) (research programme • 1 January 201531 December 2021)

Dog or its master ? The scientific study of human or canine coprolites from the prehistoric pile-dwelling site of Stare gmajne, Slovenia. (1 November 202031 October 2023)

5000 years of grazing and mining activities in the Julian Alps (Slovenia): climate-human interactions as reflected in lake sediments, man-modified landscape and archaeological findings (1 July 201930 June 2022)

Colonia Ulpia Traiana Poetovio - genesis and evolution of the town (1 July 201930 June 2022)

Colapians – the Iron Age people along the river Kolpa (1 September 202031 August 2023)

Interpretation of Biodiversity and Heritage of Pile Dwellings in the Ljubljana Marshes (1 July 201930 November 2021)

Other projects >>