Skip to main content
Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik+386 (0)1 47 06 389

Slavko.Ciglenecki@zrc-sazu.si
/Upokojeni sodelavec/

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1972, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 1976, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 1987, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

Leta 1989 in 1990 se je kot štipendist Humboldtove fondacije izpopolnjeval v Bonnu (Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Bonn).

Naziv:

znanstveni svetnik

Področje preučevanja:

poznoantično obdobje (posebej naselbinska arheologija), zgodnjekrščanska arheologija, staroslovanska arheologija, mitologija.

Raziskovalni program:

Poznoantična poselitev Slovenije in njena vpetost v poselitvene strukture rimskega imperija

Priznanja in nagrade:

 • Nagrada SAD 2015 za življensko delo
 • Zoisovo priznanje za leto 2012 (skupaj z Z. Modrijan in T. Milavec) za pomemben znanstveni dosežek v arheologiji za dvodelno znanstveno monografijo Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.

Monografije

 • Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, 1-182.
 • Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami. - Podsreda 1992.
 • Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji, Ljubljana 1993, (soavtorja I.Mikl Curk in Davorin Vuga).
 • Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kompleks na Kučarju pri Podzemlju. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 1995 , str. 1-242 (Soavtorja A. in J. Dular).
 • Tonovcov grad bei Kobarid. Archäologischer Fundort. Führer zu den Ausgrabungen, Ljubljana - Kobarid 1997, str. 1- 31.
 • Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina. - Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, 2000.
 • STRMČNIK-GULIČ, Mira, CIGLENEČKI, Slavko. Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi : poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina na Pohorju. Late antique and early medieval settlement on Pohorje, 2003, Slovenska Bistrica
 • CIGLENEČKI, Slavko, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23, 2011.
 • CIGLENEČKI, Slavko, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 2011.
 • CIGLENEČKI, Slavko, Zvezdana MODRIJAN, Tina MILAVEC, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 2020.

 

Spletna objava

Slavko Ciglenečki,
Poznoantična arheologija v današnjem slovenskem prostoru, Ljubljana 2007.

***

Slavko Ciglenečki na Academia.edu

PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (raziskovalni program • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Podatkovna zbirka grobe rimske keramike kot temelj za analizo poznoantične poselitve v Sloveniji (01. maj 2009 - 30. april 2012)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (01. januar 2004 - 03. december 2008)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)