Skip to main content

Ariadne

Opis


http://www.ariadne-infrastructure.eu

Namen projekta ARIADNE je povezati in integrirati obstoječe arheološke raziskovalne infrastrukture z namenom omogočiti raziskovalcem uporabo raznorodnih podatkov in novih tehnologij kot integralni del raziskav. Dandanes obstaja ogromna količina dostopnih digitalnih podatkovnih repozitorijev, ki segajo preko različnih arheoloških obdobij, raziskovalnih področij in regij. Količina teh podatkov z naraščajočo rabo informacijskih tehnologij (IT) dnevno narašča. Gre za zbir rezultatov dela posameznikov in institucij, ki pa je težko dostopen saj je razdrobljen in nehomogen. Združevalne dejavnosti projekta omogoča trans-nacionalni dostop raziskovalcev do podatkovnih središč, orodij in vodstva ter hkrati do novih spletnih storitev. Slednje temeljijo na skupnem vmesniku do različnih podatkovnih repozitorijev, dostop do referenčnih podatkov in do inovativnih tehnologij za delo s podatki. Tako projekt spodbuja nove smeri arheoloških raziskav, saj temelji na primerjavi, ponovni uporabi in integraciji podatkov v nove raziskave vključno s terenskimi in laboratorijskimi raziskavami. Dandanes so ti podatki raztreseni v različnih podatkovnih zbirkah, v težko dostopnih poročilih ali t. i. sivi literaturi ter v strokovnih objavah (ki so še vedno najpomembnejše sredstvo za distribucijo rezultatov raziskav). Program prispeva k nastajanju novih raziskovalnih skupin, ki so pripravljene izrabiti prednosti informacijskih tehnologij in jih vključiti v uveljavljeno metodologijo arheoloških raziskav.

Za dosego tega rezultata smo v projektu uporabili več tehnologij integracije podatkov, ki temeljijo na skupnih lastnostih obstoječih podatkovnih zbirk ter na združevalnih aktivnostih, ki bodo spodbudile smelo skupnost uporabnikov. Skupni cilj, predstavljen zgoraj, smo dosegli postopno z doseganjem začasnih ciljev.

Ariadne je projekt, ki ga financira Evropska komisija. Sodi v 7. okvirni program, tema Research infrastructures for archaeological datasets and related technologies (INFRA-2012-1.1.3.).


Rezultati


Raziskovalni projekt