Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
ARIADNEplus
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. januar 2019–31. december 2022
Opis

Namen projekta ARIADNEplus (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe) je služiti skupnosti, ki v službi kulture in družbe preučuje preteklost z namenom boljšega razumevanja sedanjosti, z orodji in metodami prihodnosti.

Projekt ARIADNEplus je nadaljevanje predhodnega projekta ARIADNE Integrating Activity, v katerem smo uspešno integrirali arheološko podatkovno infrastrukturo Evrope. Tako je na (ARIADNE portalu že sedaj indeksiranih več kot 2.000.000 podatkovnih enot. V projektu ARIADNEplus bomo nadgradili te rezultate in podpirali raziskovalno skupnost, ki se je oblikovala; še naprej bomo skrbno gojili stike s ključnimi inštitucijami, organizacijami, združenji, raziskovalci, strokovnjaki, agencijami ipd. Razširjeno partnerstvo združuje 41 partnerjev iz 23 evropskih držav ter partnerje iz Japonske, Argentine, Izraela in ZDA. Vključene so vodilne inštitucije iz področij kot na primer paleoantropologija, bioarheologija in okoljska arheologija ter iz drugih področij arheologije, ki pokrivajo vsa obdobja od pojava človekovih prednikov do sedanjosti. Mednarodne aktivnosti projekta bodo skupaj z izobraževanji utrdile prisotnost konzorcija ARIADNEplus kot enega ključnih akterjev na tem področju v Evropi.


Na ARIADNE portalu je že sedaj indeksiranih več kot 2.000.000 podatkovnih enot.

Podatkovna infrastruktura projekta ARIADNEplus bo vgrajena v podatkovni oblak. Ta bo raziskovalcem nudil virtualno raziskovalno okolje (VRE; ang. Virtual Research Environment) v katerem bodo lahko izvajali arheološke raziskave, ki temeljijo na delu s podatkovnimi zbirkami. Za odkrivanje podatkov bomo še poglabljali pristop odprtih povezanih podatkov (LOD; ang. Linked Open Data). Zato bomo razvijali spletne storitve kot so vizualizacija, označevanje, tekstovno rudarjenje in prostorsko-časovno upravljanje s podatki. Raziskovalni potencial in inovativnost teh storitev bomo preizkusili in prikazali s pilotnimi študijami.

ARIADNEplus financira Evropska skupnost v programu Obzorje2020, pogodba št. H2020-INFRAIA-2018-1-823914. Projekt se je začel 1. januarja 2019 in bo trajal 48 mesecev.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska skupnost v programu Obzorje2020