ARKWORK - Arheološke prakse in proizvajanje znanja v digitalnem okolju

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Izr. prof. dr. Benjamin Štular
 • Naslov v izvirniku

  ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment

 • Sodelavci

  Doc. dr. Žiga Kokalj
 • Šifra

  COST action CA1520

 • Trajanje

  od 26. februar 2016 do 05. oktober 2020
 • Link SICRIS

  Arkwork.eu
 • Vodja projekta

  Prof. Isto Huvila

 • Finančni vir

  European Cooperation in Science and Technology (COST) Association
Opis

Arheološko znanje in poznavanje arheologije sta ključna na številnih področjih modernega življenja, od znanstvenih raziskav preteklosti in muzealstva do šolstva, načrtovanja posegov v prostor. Kljub temu je naše trenutno poznavanje dela arheologov in predvsem načinov na katere arheologi kreiramo znanje, razdrobljeno in nepopolno.

Namen pričujočega projekta je združiti moči v multidisciplinarno raziskavo arheoloških praks na področju kreiranja arheološkega znanja in predvsem, kako pridobljeno znanje kar najučinkoviteje uporabiti.

Osnovne dejavnosti projekta so usmerjene v izobraževanje naslednje generacije raziskovalcev in odločevalcev.

Pri projektu sodeluje 30 držav.