Telefon:
+386 (0)1 47 06 387
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 2005, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2007, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Daljše bivanje v tujini:

 • 2004, 2005: Oddelek za Arheologijo, Masarikova Univerza v Brnu, Češka Republika
 • 2005: Archeologický ústav SAV, Nitra, Slovaška, študijski obisk
 • 2005: Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, študijski obisk
 • 2006: Inštitut za arheologijo, Znanstvena akademija Slovaške (AV SAV), Nitra, Slovaška;
 • 2006: Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit na Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, Nemčija
 • 2008: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Univerza v Leipzigu, Leipzig, Nemčija
 • 2009: Visual and Spatial Technologies Centre, Birminghamska Univerza, Birmingham, Velika Britanija.
 • 2010, 2011: Podoktorsko izpopolnjevanje na MSHE C.N. Ledoux, Université de Franche-Comté, Besançon, Francija
 • 2014: CENDARI TNA znanstveni sodelavec za digitalno humanistiko, Trinity College Dublin, Irska..

Naziv:

višji znanstveni sodelavec

Področje preučevanja:

 • zgodnje- in visokosrednjeveška arheologija
 • uporaba GIS-ov in lidarskih podatkov v arheologiji
 • napredne metode dokumentiranja in diseminacije arheoloških podatkov (podatkovne zbirke, 3D "structure from motion", digitalne publikacije)

Priznanja in nagrade

 • 2008: Researchers Exchange Program Exchange Award (British Council)
 • 2005: Štipendija za najuspešnejše mlajše raziskovalke in raziskovalce ZRC SAZU

Uredništvo:

član uredniškega odbora Arheološkega vestnika

Izbrane publikacije

Monografije

 • PLETERSKI, Andrej, ŠTULAR, Benjamin, BELAK, Mateja, Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 (Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970). − Grobišče Župna cerkev v Kranju 1; Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35, 2016.
 • ŠTULAR, Benjamin, ŠTUHEC, Seta 2015. 3D archaeology : early Medieval earrings from Kranj. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC.
 • ŠTULAR, Benjamin (ur.) 2015. Smlednik Castle. − E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8.
 • ŠTULAR, Benjamin (ur.) 2013. Grad Smlednik : raziskave 2011-2012, (Monografije CPA, 2). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
 • ŠTULAR, Benjamin, ORNIK TURK, Ana, PLETERSKI, Andrej 2013. Dotik dediščine: trirazsežni prikaz zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita iz najdišča župna cerkev v Kranju. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC.
 • ŠTULAR, Benjamin 2009. Mali grad : visokosrednjeveški grad v Kamniku = Mali grad : high medieval castle in Kamnik, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 15). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC.

Članki

***

Spletne objave

2009

Benjamin Štular in Shane Keller
Historic Landscape Characterisation: Kobarid, Staro Selo, Drežnica, Ladra.
Ljubljana, Birmingham 2009.

2007

Suzana Štular, Benjamin Štular in Edisa Lozić
Javnomnenjska raziskava o podobi arheologije v javnosti. Ljubljana 2007.

2006

Zbirke ustnih izročil

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Nadgradnja vnosnega sistem za popisovanje izročila in prostora. Ljubljana 2006.

2005

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom. Ljubljana 2005.

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Sistem za vnos podatkov. Ljubljana 2005.

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom (katalog). Ljubljana 2005.

2001

Benjamin Štular
Arheologija Mengeškega polja v zgodnjem srednjem veku. Ljubljana 2001.

***

Benjamin Štular na Academia.edu

Vse publikacije (COBISS) >>