Skip to main content
dr. Tina Berden


+386 1 47 06 381

+386 1 320 73 64

tina.berden@zrc-sazu.si
Izobrazba:

  • diploma iz arheologije (prvostopenjski univerzitetni študij) 2012, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • magisterij iz arheologije (drugostopenjski magistrski študij) 2015, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • doktorat iz arheologije 2022, Podiplomska šola ZRC SAZU

Naziv:

asistentka z doktoratom

Področje dela:

rimska provincialna arheologija: poselitvena slika, grobišča, materialna kultura, romanizacija

BERNARDINI, Federico, HORVAT, Jana, VINCI, Giacomo, BERDEN, Tina, LAVRENČIČ, Lucija, LICCIOLI, Lucia, LUBRITTO, Carmine. Grociana piccola: A rare example of Republican military fortifications in Italy. − Journal of Roman Archaeology, 2021, 1-18. DOI: 10.1017/S1047759421000453

BERDEN, Tina, KOŠIR, Adrijan. SEM-EDS Elemental analysis of the pigments from Nauportus. V: RIGATO, Daniela, MONGARDI, Manuela, VITELLI CASELLA, Mattia (ur.). Adriatlas 4. Produzioni artigianali in area adriatica: manufatti, ateliers e attori (III sec. a.C. – V sec. d.C.) (Ausonius éditions, collection PrimaLun@ 8), 2021, str. 135-144.DOI : 10.46608/primaluna8.9782356134073.8

BERDEN Tina, PAVLIN Primož, Grobišča pri Humku v Dobovi / Cemeteries at Humek in Dobova (Slovenia). − Arheološki vestnik 72, 2021, 187−225. https://doi.org/10.3986/AV.72.07

BERDEN, Tina, ČUFAR, Katarina, HORVAT, Jana. Selected Early Imperial contexts from Nauportus : Breg area. V: DOLENZ, Heimo (ur.), STROBEL, Karl (ur.). Chronologie und vergleichende Chronologien zum Ausgang der Römischen Republik und zur Frühen Kaiserzeit : Tagungsband des internationalen Kolloquiums anlässlich 70 Jahre Archäologische Ausgrabungen auf dem Magdalensberg : zugleich Festgabe für Eleni Schindler Kaudelka, (Kärntner Museumsschriften, Bd. 87). Klagenfurt am Wörthersee: Landesmuseum für Kärnten. 2019, 35-62.

ČUFAR, Katarina, HORVAT, Jana, TOLAR, Tjaša, BERDEN, Tina, MERELA, Maks. Research potential of wood of barrels from Roman water wells = Raziskovalni potencial lesa sodov iz rimskih vodnjakov. Les : revija za lesno gospodarstvo, ISSN 0024-1067. [Tiskana izd.], 2019, 68/1,47-60. http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/66/43.

BERDEN, Tina, DOLENEC, Matej. Identifikacija izvora surovin za izdelavo kamenih orodij z rentgensko fluorescenčno spektroskopijo (XRF) = Identtifyinig the origin of the raw materials in lithic productions using X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). Arheo : arheološka obvestila, ISSN 0351-5958, 2016, 33, 25-38.

 

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta (01. oktober 2022 - 30. september 2025)