Telefon:
+386 (0)1 47 06 381
Telefon lab.:
+386 (0)1 320 73 64
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

  • diploma iz arheologije (prvostopenjski univerzitetni študij) 2012, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • magisterij iz arheologije (drugostopenjski magistrski študij) 2015, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Naziv:

asistentka (mlada raziskovalka)

Področje dela:

rimska provincialna arheologija: materialna kultura, romanizacija

Izbrane publikacije

BERDEN, Tina, DOLENEC, Matej. Identifikacija izvora surovin za izdelavo kamenih orodij z rentgensko fluorescenčno spektroskopijo (XRF) = Identtifyinig the origin of the raw materials in lithic productions using X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). Arheo : arheološka obvestila, ISSN 0351-5958, 2016, št. 33, str. 25-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 64690274]

BERDEN, Tina. Sourcing materials for stone tools manufacture in Prekmurje region with X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society. 2016, str. 39-40. http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/download/16/METARH_04_16.pdf. [COBISS.SI-ID 290553344]

Izbrani projekti

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2020) (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)