Skip to main content

Zračno lasersko skeniranje z brezpilotnim letalnikom na prazgodovinskih gradiščih Notranjske

Datum objave: 23. avgust 2023

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta TETERACHs je ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU pod vodstvom dr. Edise Lozić opravila zračno lasersko skeniranje z brezpilotnim letalnikom na dveh prazgodovinskih gradiščih Notranjske. Sodelovala sta še Tilen Podobnik in dr. Benjamin Štular.

Z brezpilotnim letalnikom je upravljala ekipa Inštituta za digitalno kulturno dediščino iz Ludwig-Maximilianove-Univerze iz Münchna. Ekipo je vodil Prof. Nicola Lercari, sodelovala pa sta še Dr. Dario Calderone in Dennis Busch.

Podatke smo zajemali na Gradišču nad Knežakom in na gradišču Baba v Slavini pri Pivki. Obe najdišči sta predmet dolgoročnih raziskav pri katerih sodelujeta še Univerza Oshkosh v Winsconsinu (ZDA) in Narodni muzej Slovenije. Cilj raziskave je ne le pridobiti nove arheološke podatke o omenjenih najdiščih, temveč tudi preučevati pridobivanje in uporabo digitalnih arheoloških podatkov.