Osnovni podatki
28. september 2016 ob 9:30
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj

Organizator
Inštitut za arheologijo
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Opis

Pod pokroviteljstvom občin Preddvor, Kranj in Bled v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije septembra 2016 organiziramo mednarodni simpozij o dediščini Slovanov. Z njim želimo spodbuditi mednarodno razpravo in primerjavo stanja raziskav in novih dognanj o zgodnjesrednjeveški slovanski dediščini na prostoru nekdanje Karniole, Karantanije, Veliko Moravske ter starohrvaške države.

Cilj simpozija je skupna obravnava zgodnjesrednjeveške zgodovine, nesnovne in materialne kulture Slovanov na območju srednje in južne Evrope ter spodbujanje interesa za dediščino Slovanov, ne samo v stroki, temveč tudi v širši javnosti. Posebno pozornost posvečamo tudi oblikovanju razvojne politike, predvsem upravljanju te dediščine in njenemu vključevanju v naš čas in prostor.

Poudarek simpozija je na interdisciplinarnem pristopu, zato vljudno vabimo strokovnjake z različnih področij k aktivnemu sodelovanju s prispevki v obliki referatov in plakatov! (Več v priponki.)

Prijazno vabljeni!


Kranj, Župna cerkev, srebrna uhana iz groba 1965_z0171

Organizacijski odbor:
Miloš Ekar, vodja območne enote Kranj Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Katharina Zanier, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Judita Lux, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Benjamin Štular, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo

V okviru simpozija bo v četrtek, 29. septembra, ob. 19. uri v Stebriščni dvorani mestne hiše odprtje razstave Slovani, kakšni Slovani?, ki jo pripravlja Gorenjski muzej.

Simpozij | Prijava | Program simpozija