Osnovni podatki
26. september 2012 ob 9:00 do 26. september 2012 ob 15:00
Dvorana zemljepisnega muzeja (Gosposka 16, Ljubljana)

Organizator
Inštitut za arheologijo
Opis

Praksa 3R dokumentiranja v arheologiji.
Fotogrametrija, skeniranje in modeliranje

Kdaj: 26. september 2012
Kje: Dvorana zemljepisnega muzeja, Gosposka ul. 16, Ljubljana

Predavanja

Na predavanjih bomo predstavili pregled različnih arheoloških praks 3R dokumentiranja s poudarkom na fotogrametriji. Prikazali bomo praktične primere zajemanja, procesiranja in analize podatkov ter opozorili na probleme diseminacije in objavljanja tovrstnih podatkov. Gre za uvodna, nespecialistična predavanja, s katerimi želimo s tematiko seznaniti arheologe, ki se želijo seznaniti in podrobneje spoznati metode 3R dokumentiranja v arheologiji.

O 3R dokumentiranju bodo predavali Benjamin Štular in Rachel Opitz z Inštituta za arheologijo in Rok Klasinc (Tica Sistem d.o.o.)

Predavanja bodo v angleškem ali slovenskem jeziku.

***

9:00–9:45
Uvod v 3R zajemanje podatkov (Introduction to 3D data capture technologies) [Rachel Opitz]

9:45–10:15
Fotogrametrija v arheologiji (Photogrammetric workflows in archaeology) [Rachel Opitz]

10:15–10:45
Odmor za čaj/kavo

10:45–11:30
Metrične primerjalne analize, analiza podatkov in diseminacija 3R modelov (Comparative metrics, analysis and dissemination strategies for 3D models) [Rachel Opitz]

11:30–11:45
Fotogrametrija na arheoloških izkopavanjih (Excavation Photogrammetry Case Study) [Rok Klasinc]

11:45–12:00
Fotogrametrija artefaktov (Object Photogrammetry Case Study) [Benjamin Štular]

Delavnice

Na delavnicah bodo udeleženci dobili praktične izkušnje osnovnih metod fotogrametrije. Udeležba na delavnici je omejena, zato vas prosimo da se do 20. septembra prijavite na iza@zrc-sazu.si. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali datum prijave.

Za udeležbo boste potrebovali novejši prenosni računalnik z naloženim programom Photoscan. Zadostuje preizkusna različica, ki si jo lahko prenesete iz spletnega naslova: http://www.agisoft.ru/products/photoscan/standard.

13:00–15:00 (prva skupina); 15:30–17:30 (druga skupina)
Practical Photogrammetry Workshop

  • Kako fotografirati za potrebe fotogrametrije (How to take photos for photogrammetric modeling
  • Procesiranje modelov s programom Photoscan (Model processing in Photoscan)
  • Obdelava modelov s programom Meshlab (Model cleaning and Simplification in Meshlab)
  • Priprava spletnih gradiv (Web Resource Preparation)

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

     

Na vrh