Skip to main content
Dr. Elena Leghissa

znanstvena sodelavka+386 1 4706 394

elena.leghissa@zrc-sazu.si
Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2011, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2017, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Naziv:

znanstvena sodelavka

Področje preučevanja:

 • materialna kultura prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju
 • koliščarska dediščina na Ljubljanskem barju
 • bakrena in bronasta doba v jugovzhodnem alpskem prostoru

Sodelovanje

Razstave:

 • LEGHISSA, Elena, RAVBAR, Igor, LAHARNAR, Boštjan. Odtisi v preteklost, raziskave koliščarskega okrasa. – razstava, 5. feb. do 30. sep. 2015, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana.
 • VERANIČ, Dejan, LEGHISSA, Elena. Velikanska najdba. Prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju. – potujoča razstava
  • Klet in zakladnica Mestnega muzeja Ljubljana, Ljubljana (SLO), 3. dec. 2015 - 31. jan. 2016
  • Center Ig (v knjižnici Ig), Ig (SLO), 11.-29. jan. 2016
  • Narodni muzej Slovenije, Ljubljana (SLO), 1. feb.-16. okt. 2016
  • Kulturni center Vrhnika, Vrhnika (SLO), 29. okt. 2016-17. jun. 2017
  • Ministrstvo za kulturo RS, Ljubljana (SLO), 2.-20. okt. 2017
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Ljubljana (SLO), 23. okt.-17. nov. 2017

2021

 • VELUŠČEK, Anton, LEGHISSA, Elena, TOLAR, Tjaša, Stare gmajne pri Verdu. Arheološko najdišče presežkov. − Palafittes, Pfahlbauten, Palafitte, Kolišča, Pile Dwellings, News 21, 2021, 100−105.
 • MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, BERNARDINI, Federico, LEGHISSA, Elena. Eneolitico e carso triestino : dati e problemi aperti. V: MUSCIO, Giuseppe (ur.), et al. Antichi abitatori delle grotte in Friuli : [la prehistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie]. [Udine]: Comune di Udine - Castello di Udine: Civici Musei, Museo Archeologico: Museo Friulano di Storia Naturale, 2021. Str. 211-224, ilustr., zvd. ISBN 978-88-88192-6-80. [COBISS.SI-ID 74423043]
 • LEGHISSA, Elena, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, BERNARDINI, Federico. Le coppe su piede del Carso triestino : contatti e scambi nel III millennio a.C. tra Caput Adriae ed Europa Centrale. V: MUSCIO, Giuseppe (ur.), et al. Antichi abitatori delle grotte in Friuli : [la prehistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie]. [Udine]: Comune di Udine - Castello di Udine: Civici Musei, Museo Archeologico: Museo Friulano di Storia Naturale, 2021. Str. 227-243, ilustr., zvd. ISBN 978-88-88192-6-80. [COBISS.SI-ID 74424067]
 • BERNARDINI, Federico (avtor, fotograf), LEGHISSA, Elena, MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela. Asce forate in pietra levigata e altri indicatori di scambi e contatti ne Caput Adriae tra IV e III millenio a.C. V: MUSCIO, Giuseppe (ur.), et al. Antichi abitatori delle grotte in Friuli : [la prehistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie]. [Udine]: Comune di Udine - Castello di Udine: Civici Musei, Museo Archeologico: Museo Friulano di Storia Naturale, 2021. Str. 245-255, ilustr., zvd. ISBN 978-88-88192-6-80. [COBISS.SI-ID 74424835]
 • MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela, LEGHISSA, Elena, BERNARDINI, Federico. Typology is not enough : how archaeological science contributes to a better reconstruction of the Copper Age/Early Bronze Age in the Caput Adriae and beyond. V: MUSCIO, Giuseppe (ur.), et al. Antichi abitatori delle grotte in Friuli : [la prehistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie]. [Udine]: Comune di Udine - Castello di Udine: Civici Musei, Museo Archeologico: Museo Friulano di Storia Naturale, 2021. Str. 249-260, zvd., ilustr. ISBN 978-88-88192-6-80. [COBISS.SI-ID 76871171]

2020

Pred 2020

 • BERNARDINI F., LEGHISSA E., PROKOP D., VELUŠČEK A., De MIN A., DREOSSI D., DONATO S., TUNIZ C., PRINCIVALLE F., MONTAGNARI KOKELJ M. 2019, X-ray computed microtomography of Late Copper Age decorated bowls with cross-shaped foots from central Slovenia and the Trieste Karst (North-Eastern Italy): technology and paste characterisation, in «Archaeological and Anthropological Sciences», 11, 4711−4728.
 • LEGHISSA, Elena. Od prve fotografije do prve radiokarbonske datacije : Vučedolska koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = From the first photo to the first radiocarbon date : a Vučedol pile dwelling site in the Ljubljansko barje. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2018, 39−52.
 • LEGHISSA, Elena. Način okraševanja keramike ljubljanske kulture in pramenaste keramike – eksperimentalna arheologija / Decorating the pottery of the Ljubljana culture and the Litzen pottery – an experimental archaeology case study, Arheološki vestnik 66, 2015, 275–292.

 

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Na-kolih - Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (01. julij 2019 - 30. november 2022)