Andreja Dolenc Vičič


+386 (0)1 47 06 392

andreja.dolenc@zrc-sazu.siIzobrazba:

diploma iz arheologije 1981, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

višja strokovna sodelavka

Področje dela:

HORVAT, Jana, MUŠIČ, Branko, DOLENC VIČIČ, Andreja, RAGOLIČ, Anja, Arheološka najdišča Ptuja. Panorama / Archaeological sites of Ptuj. Panorama. − Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41, 2020.

DOLENC VIČIČ, Andreja. Neobjavljena Winklerjeva in Abramićeva raziskovanja Petovione. Arheološki vestnik 57, 2006, 183-218.

HORVAT, Jana, DOLENC VIČIČ, Andreja. Arheološka najdišča Ptuja : Rabelčja vas = Archaeological sites of Ptuj : Rabelčja vas, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20, 2010.

Vloga Navporta v procesih romanizacije vzhodnoalpskega prostora ( aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta ( 01. julij 2019 - 30. junij 2022)