Telefon:
+386 (0)1 47 06 392
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

diploma iz arheologije 1981, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

višja strokovna sodelavka

Področje dela:

Izbrane publikacije

DOLENC VIČIČ, Andreja. Neobjavljena Winklerjeva in Abramićeva raziskovanja Petovione. Arheološki vestnik 57, 2006, 183-218.

HORVAT, Jana, DOLENC VIČIČ, Andreja. Arheološka najdišča Ptuja : Rabelčja vas = Archaeological sites of Ptuj : Rabelčja vas, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Vloga Navporta v procesih romanizacije vzhodnoalpskega prostora (aplikativni projekt • 1. februar 200831. januar 2011)