Osnovni podatki
24. januar 2014 ob 14:00 do 26. januar 2014 ob 13:00
Univerza Alpe-Jadran v Celovcu

Organizator
Inštitut za arheologijo
Oddelek za zgodovino antike in arheologijo Univerze Alpe-Jadran v Celovcu
Opis

DIE MITTELLATÈNEZEIT ZWISCHEN DEN ALPEN, DER ADRIA UND DER DONAU
Entwicklung der Siedlungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsstrukturen im mitteleuropäischen Kontext

Internationales Symposium
Univerza Alpe-Jadran v Celovcu, Celovec, 24. – 26. 1. 2014

SREDNJA LATENSKA DOBA MED ALPAMI, JADRANOM IN DONAVO
Razvoj naselbinskih, prometnih in gospodarskih struktur v povezavi s srednjo Evropo

Mednarodni znanstveni sestanek
Univerza Alpe-Jadran v Celovcu, Celovec, 24. – 26. 1. 2014

Organizacija

Prof. dr. Karl Strobel, Celovec (Karl.Strobel@uni-klu.ac.at)
Izr. prof. dr. Dragan Božič, Ljubljana (dragan.bozic@zrc-sazu.si)

Program srečanja >>

Izvlečki predavanj >>

 


Mlajšeželeznodobni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu (foto: B. Križ)

Razvoj družbe, gospodarstva in kulture v srednji latenski dobi označujejo: nastanek neutrjenih središčnih naselbin v povezavi s prazgodovinsko prometno mrežo, začetek kovanja novcev, stiki na dolge razdalje, razvoj prometnih in trgovskih poti (jantarska cesta in argonavtska pot), nove oblike predstavljanja elit, korenite spremembe v pogrebnih običajih in ponovni začetek utrjenih višinskih naselij oz. pojav opidumov.

Ozemlje od Alp do Donave se pri tem vklaplja v splošni razvoj, četudi z značilnimi pokrajinskimi oziroma absolutnokronološkimi razlikami. Na sestanku nameravamo osvetliti s tem povezane tematske sklope srednje latenske dobe od zgornjega Podonavja oz. Vzhodnih Alp do ozemlja Skordiskov na podlagi novih izsledkov in kritičnega pretresa starejših mnenj in vzorcev.


Turjaška palača. Detajl nožnice (risba: I. Murgelj; foto: A. Ogorelec; arhiv MGML Hrani Mestni muzej v Ljubljani; po Metka Štrajhar, Andrej Gaspari, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 30, 2013, 37, sl. 7).

Jezika znanstvenega sestanka sta nemščina in angleščina.
Zbornik predavanj bo izšel v zbirki Opera Instituti Archaeologici Sloveniae.