16

OKT

14:00

Rimska vojska na območju severnega Jadrana in vzhodnih AlpOsnovni Podatki

16. oktober 2014 ob 14:00 do 18. oktober 2014 ob 19:30
Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator: Univerza Alpe-Jadran v Celovcu, Univerza v Vidmu, Slovensko arheološko društvo


Opis

Znanstveni simpozij Rimska vojska na območju severnega Jadrana in vzhodnih Alp bo potekal oktobra 2014 na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tretji v vrsti rednih mednarodnih simpozijev, ki jih izmenično organiziramo Univerza v Vidmu (2012), Univerza v Celovcu (2013) in ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2014). S tem ciklom želimo poglobiti sodelovanje raziskovalcev z območja severovzhodne Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Simpozij bo posvečen vojaškim ostankom od časov rimskega osvajanja do pozne rimske dobe (1. st. pr. Kr. do 5. st. po Kr.) na ozemlju, ki obsega današnjo severovzhodno Italijo, vzhodne Alpe in zahodni Balkan. Arheološka spoznanja zadnjih let, kot so nova izkopavanja ali nove analize že poznanega arheološkega in epigrafskega gradiva, pomembno vplivajo na poznavanje zgodovinskega dogajanja v širšem evropskem prostoru. Predstavljene bodo različne teme, ki se dotikajo rimske vojaške zgodovine, od utrdb do drobnih ostankov vojaške opreme, od epigrafskih do ikonografskih spomenikov, vprašanja kronologije in strategije.


Lanišče

Dva dneva, 16. in 17. oktober, bosta posvečena predavanjem, 18. oktobra bo strokovna ekskurzija na vojaške postojanke zahodne Slovenije.

Simpozij je podprlo Slovensko arheološko društvo.

***

Program simpozija

Izvlečki