22

SEP

09:00

Namen in pomen: primerjalni pogled na poznoantična višinska naselja Evrope

Mednarodna delavnica


Osnovni Podatki

22. september 2021 ob 09:00 do 24. september 2021 ob 17:00
Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Ljubljana

Organizator: Narodni muzej Slovenije, Inštitut za zgodovino in kulturo Vzhodne Evrope Leibniz (GWZO)


Opis

Namen in pomen: primerjalni pogled na poznoantčna višinska naselja Evrope


Položaj Tonovcovega gradu v soteski za Kobaridom tik nad Sočo

Delavnica je otvoritveni dogodek znanstvenega spremljevalnega programa predvidene mednarodne razstave o poznoan čnih višinskih naseljih Evrope. Obravnavala bo izvor, način in trajanje poselitve ter pomen teh najdišč. Vprašanja v zvezi z opredelitvijo naselij na vzpe nah in poli čnimi, socialnimi in gospodarskimi razmerami, ki so privedle do njihovega nastanka, so še posebej aktualna. Kako lahko opredelimo to vrsto naselja? Kateri so značilni topografski in arhitekturni elemen višinskih naselij? Kdo je odločil o njihovi ustanovitvi in bil odgovoren za njihovo načrtovanje, gradnjo in financiranje?

Ta vprašanja že od začetka spodbujajo raziskovalne razprave in so del krovnih vprašanj, ki jih delavnica obravnava. Pomembno je zlas kri čno ovredno modele, ki so prevladovali v preteklos in so med drugim odvisni od razpoložljivih podatkov. Pomembna je tudi primerjava nacionalnih raziskovalnih tradicij in analiza vpliva takšnih interpreta vnih pristopov. Po regionalni razdelitvi prispevkov od zahodne Evrope čez Alpe do Balkanskega polotoka bomo določili časovni in prostorski obseg naselij ter razpravljali o perspek vah nadaljnjih raziskav.

Program delavnice